Advisio

Misją Szkoły Advisio jest propagowanie systemowego podejścia do diagnozowania jednostek, zespołów oraz organizacji.

Inauguracja narzędzi Advisio miała miejsce w 2010 roku. Od tego momentu wspierają największe firmy w Polsce poprzez prowadzenie wszechstronnych i dokładnych diagnoz. Systemowy charakter oraz wielopoziomowość narzędzi Advisio sprawiają, że są one wybierane przez najbardziej wymagających Klientów i Konsultantów.

Advisio

W 2019 roku Advisio Poland Sp. z o.o. i Values Team Sp. z o.o. podpisały umowę partnerską, na mocy której Firma Values Team (aktualnie firma: InnerMastering® Institute Sp. z o.o.) stała się centrum certyfikacyjnym narzędzi Advisio.

W 2020 roku wybrane szkolenia Advisio (Competence Navigator™, Delight Index™ oraz Synergia™) poza normalnym trybem certyfikacyjnym, zostały również włączone do zaawansowanego programu szkoleniowego dla coachów InnerMastering® (I’M) Coach.