Synergia

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zaangażować pracowników w strategiczny dialog i efektywną realizację celów w firmie.

  • Prognozuje szanse realizacji celów
  • Bada zaangażowanie ludzi w cele
  • Koordynuje dialog strategiczny

Synergia™ na bazie metody 360 stopni bada synergię między celami i ich licznymi interesariuszami po to, by na podstawie zgromadzonych informacji przestawić prognozę realizacji każdego celu. Proces moderowany przez to narzędzie redukuje i strykturyzuje wewnętrzny dialog strategiczny, który w znaczący sposób zwiększa skuteczność organizacji.

Metodologia i narzędzie Synergia™ pozwala obserwować jakość i dynamikę powiązań między celami organizacji a ludźmi, którzy odpowiadają za ich wykonanie.

Synergia™ prognozuje skuteczność działań strategicznych. Informuje czy sposób oddelegowania celów oraz stopień zaangażowania ludzi, gwarantują, że cele organizacji zostaną osiągnięte.

Powrót Broszura