Delight Index

Narzędzie rozwoju organizacyjnego diagnozujące atmosferę w organizacji w ujęciu funkcjonalnym.

  • Pokazuje organizację oczami pracowników
  • Bada poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa
  • Diagnozuje środowisko rozwoju ludzi

Klimat organizacyjny funkcjonuje w sposób podobny do klimatu w znaczeniu geograficznym. Sprzyjające warunki sprawiają, że w określonym miejscu na Ziemi życie może kreatywnie rozwijać się i rozkwitać. Podobnie dobry klimat organizacyjny – pozwala biznesowi rosnąć i dojrzewać. Tworzy środowisko odpowiednie dla konstruktywnych zachowań i rozwoju kompetencji pracowników. Delight Index™ jest unikalnym narzędziem służącym do określania i diagnozowania takiego właśnie klimatu.

Skala Kontekstowa® AdvisioDelight Index™ określa, jaki klimat panuje w organizacji klasyfikując go jako klimat łagodny, umiarkowany lub surowy. Osobnym wskazaniem diagnozy jest odpowiedź na pytanie, czy określony klimat jest odpowiedni do potrzeb rozwojowych badanej organizacji, dzięki czemu jest doskonałym punktem wyjścia do określenia kultury organizacji.

Skala kontekstowa® Advisio mapuje zgromadzone odpowiedzi w zrozumiałej formie wizualnej. Koncentrując się na stopniu dopasowania klimatu do potrzeb rozwojowych firmy, jak na te same pytania odpowiedziały różne grupy pracowników (różnica perspektyw).

Powrót Broszura