Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Narzędzia indywidualne

Competence Navigator™

Competence Navigator™ zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami koncentruje się na maksymalizacji praktycznych rezultatów diagnozy. Pokazuje krytyczne luki kompetencyjne, miejsca dobrego dopasowania oraz miejsca, w których kompetencje pracowników dawno przerosły już potrzeby.

Skala Kontekstowa® Advisio Opracowana przez Advisio autorska Skala Kontekstowa® koncentruje się na najważniejszym celu diagnozy kompetencyjnej w kontekście biznesowym: określeniu stopnia dopasowania kompetencji pracownika do potrzeb organizacji.

Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące poziom kompetencji pracowników w sposób najbardziej efektywny dla organizacji.

 • Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
 • Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
 • Bada potrzeby rozwojowe organizacji/zespołów
 • Ukierunkowuje coaching kompetencyjny

Energia Values Energy™

Values Energy jest badaniem pozwalającym określić rodzaj dominującej energii w autorskim modelu Spectrum Światła© i wewnętrznej motywacji wg modelu C. Gravesa.

Badanie w całości oparte jest o pracę z wartościami osoby badanej i ma charakter kontekstowy.

Otrzymane wyniki pozwalają na precyzyjne określenie, jaki rodzaj energii jest aktualnie dominujący w danym kontekście, jak może wyrażać się w realizowanych zadaniach.

Style myślenia MindSonar®

MindSonar bada style myślenia i systemy wartości, czyli sposób myślenia człowieka i poziom jego mindsetu w określonym kontekście. Sposób myślenia ludzi determinuje ich działania, co w konsekwencji rezultaty jakie osiągają.

Mind Sonar znakomicie wpisuje się w zestaw profesjonalnych i praktycznych narzędzi wspierających takie procesy jak executive coaching, szkolenia czy mentoring. Doskonale sprawdza się w procesach budowania zespołów, team coachingach.

MindSonar® korzysta z teorii Spiral Dynamics. Bada motywacje i priorytety. Odpowiada na pytania:

 • JAK myślę,
 • DLACZEGO zachowuję się̨ w określony sposób i … przed JAKIMI WYZWANIAMI staję w danych okolicznościach

Harmonizacja Be Harmonized™

Kwestionariusz Be Harmonized jest zbudowany na autorskim modelu Spectrum Światła© i pozwala określić poziom zharmonizowania na wszystkich poziomach systemowych oraz precyzyjnie określić, który poziom potrzebuje harmonizacji i w jakim zakresie.

Psychologiczne

Testy psychologiczne wykorzystywane są w wielu projektach prowadzonych w ramach InnerMastering® Institute. Do każdego projektu dobierany jest odpowiedni test lub zestaw testów psychologicznych, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt w konkretnym projekcie. 

W związku ze stałą współpracą z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mamy pełen dostęp do wszystkich istniejących testów.

W celu zapoznania się z listą testów psychologicznych zapraszamy, na stronę Pracowni Testów Psychologicznych

Logowanie do dobrostanu HOPERS®

Rozwojowy Model Systemowy HOPERS® prezentuje holistyczne spojrzenie na człowieka jako systemową jedność na ośmiu poziomach systemowych oraz pozwala skutecznie pracować nad pełną koherencją pomiędzy poziomami. 

Model pokazuje obecne w nas zasobne stany człowieka oraz adekwatne do nich stany deficytów określonych polami świadomości według Mapy Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa.

Wynikiem badania są spersonalizowane MATRYCE MOCY i SIŁY HOPERS®.

MATRYCA MOCY przedstawia doświadczanie FLOW ŚWIATŁA, które wspiera nasze zdrowie i życie, czyli funkcjonowanie w pełnym dostępie do swoich zasobów oraz emitowanie do otoczenia wzmacniających, pozytywnych emocji i uczuć.

MATRYCA SIŁY obrazuje przeżywanie wyczerpującego nasz organizm FLOW CIENIA, czyli egzystowanie w uszczuplonych zasobach i emitowanie do otoczenia negatywnych emocji i uczuć, osłabiających otoczenie.

Model powstał z elementów Analizy Transakcyjnej Erica Berne’a, Psychologii Zorientowanej na Proces Arnolda Mindella (POP), Mapy Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa oraz chińskiej teorii Pięciu Przemian w połączeniu z I CING-iem.

Predyspozycje zawodowe™

Proces, do którego zapraszamy bada wiele aspektów zawodowych człowieka.

 • Weryfikuje decyzyjność
 • Sprawdza komunikację
 • Pokazuje dominujące role w zespole
 • Bada aspekty motywacji
 • Wskazuje kierunek zawodowy

Zestaw kwestionariuszy jest dobierany indywidualnie do potrzeb klienta. Jest to pierwszy krok w całym procesie badania predyspozycji zawodowych.

Kolejnym etapem, jest spotkanie z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, na którym przedstawiane są szczegółowo wyniki kwestionariuszy.

Cały proces kończy się raportem, w którym zawierają się opisane wyniki badanego.