Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Narzędzia Organizacyjne

Narzędzie rozwoju organizacyjnego diagnozujące atmosferę w organizacji w ujęciu funkcjonalnym.

 • Pokazuje organizację oczami pracowników
 • Bada poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa
 • Diagnozuje środowisko rozwoju ludzi
Odtwórz film na temat Narzędzia Organizacyjne - Advisio Delight Index™ - Polska Wersja - InnerMasterin Institute

Klimat organizacyjny funkcjonuje w sposób podobny do klimatu w znaczeniu geograficznym. Sprzyjające warunki sprawiają, że w określonym miejscu na Ziemi życie może kreatywnie rozwijać się i rozkwitać. 

Podobnie dobry klimat organizacyjny – pozwala biznesowi rosnąć i dojrzewać. Tworzy środowisko odpowiednie dla konstruktywnych zachowań i rozwoju kompetencji pracowników. 

Delight Index™ jest unikalnym narzędziem służącym do określania i diagnozowania takiego właśnie klimatu.

Skala Kontekstowa® AdvisioDelight Index™ określa, jaki klimat panuje w organizacji klasyfikując go jako klimat łagodny, umiarkowany lub surowy. 

Osobnym wskazaniem diagnozy jest odpowiedź na pytanie, czy określony klimat jest odpowiedni do potrzeb rozwojowych badanej organizacji, dzięki czemu jest doskonałym punktem wyjścia do określenia kultury organizacji.

Skala kontekstowa® Advisio mapuje zgromadzone odpowiedzi w zrozumiałej formie wizualnej.

 Koncentrując się na stopniu dopasowania klimatu do potrzeb rozwojowych firmy, jak na te same pytania odpowiedziały różne grupy pracowników (różnica perspektyw).

Kultura organizacji VQ™

VQ pozwala zbadać zarówno poziom satysfakcji pracowników w zespole/organizacji, jak i szeroki kontekst kulturowy. 

Zaprojektowane na bazie autorskiego modelu Spectrum Światła© bada na wszystkich ośmiu poziomach systemowych następujące obszary kultury organizacyjnej zespołu/organizacji:

 • Ogólny obraz organizacji
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Motywowanie
 • Sukces
 • Zarządzanie (styl przywódczy)
 • HR (rola)

Narzędzie pozwala na szczegółowe analityki na obszary i poziomy organizacji, poszczególne poziomy systemowe itp. W badaniu można wykonać w całości lub zbadać jeden określony obszar.

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zidentyfikować talenty i liderów w organizacji lub zespole.

 • Identyfikuje osoby kluczowe
 • Wyławia talenty i liderów zmian
 • Gromadzi wiedzę rozproszoną w sieciach społecznych
Odtwórz film na temat Narzędzia Organizacyjne - Advisio - Star Tracks™ - Polska wersja - YouTube

Narzędzie Star Tracks™ wyławia obserwacje i informacje rozproszone w rozległych sieciach społecznych. 

Korzystając z matrycy pożądanych charakterystyk, Star Tracks™ analizuje właściwości wszystkich potencjalnych „gwiazd” i błyskawicznie dostarcza nazwiska ludzi, których szukasz. Tylu, ilu potrzebujesz.

Metodologia Star Tracks™ oparta jest na podejściu kompetencyjnym. Kryteria identyfikacji poszukiwanych talentów definiuje w formie wskaźników behawioralnych przedstawiających pożądane zachowania pracowników.

Star Tracks™ prezentuje listy rankingowe w kilku kluczowych ujęciach. Cechą unikatową jest raport Gwiazdy błyszczące z oddali, czyli osobny ranking przedstawiający listę talentów, które otrzymały najwięcej wskazań od osób, które mają z nimi rzadki kontakt.

Assesment - Assesment Center

Assesment Center to systemowa metoda, w wyniku której możliwe jest maksymalne dopasowanie kandydatów do stanowiska w procesie doboru personelu.

Celem AC jest ocena na ile kandydat/ka pasuje do roli oraz czego potrzebuje, aby pełnić ją w sposób maksymalnie efektywny dla organizacji i jednocześnie harmonijny dla siebie.

Podczas AC badamy 5 poziomów systemowych funkcjonowania człowieka: poziom mindsetu, wartości, strategie i przekonania, kompetencje, osiągane wyniki.

Stosujemy wiele różnych technik i narzędzi, aby możliwe było szerokie holistyczne spojrzenie na kandydatów/ki.

Metoda AC jest doskonałym uzupełnieniem procesu rozpoczętego przez Talent Hunter

Rozwój - Development Center

Development Center to systemowa metoda oceny funkcjonowania managerów w organizacji, w wyniku której możliwe jest zaplanowanie ścieżek rozwoju dla Uczestników tego procesu.

Celem DC jest ocena na ile osoba pełniąca rolę managera pasuje do tej roli oraz czego potrzebuje, aby pełnić ją w sposób maksymalnie efektywny dla organizacji i jednocześnie harmonijny dla siebie.

Podczas DC badamy 5 poziomów systemowych funkcjonowania człowieka: poziom mindsetu, wartości, strategie i przekonania, kompetencje, osiągane wyniki.

Stosujemy wiele różnych technik i narzędzi aby możliwe było szerokie holistyczne spojrzenie na managerów w organizacji oraz zaplanowanie ich dalszej ścieżki rozwoju.

Talent Hunter™

Talent Hunter™ to unikalne narzędzie, które podnosi jakość procesów doboru pracowników, minimalizując ryzyko i zwiększając ryzyko doboru kandydatów do rzeczywistych potrzeb organizacji

 • Bada oczekiwania rekrutacyjne
 • Włącza interesariuszy
 • Tworzy profile zadaniowo- kompetencyjne
Odtwórz wideo

Diagnoza oczekiwań kluczowych interesariuszy jest warunkiem pozyskania kandydatów najlepiej pasujących do danego zespołu i organizacji.

Efektem pracy narzędzia Talent Hunter™ jest profil zadaniowo- kompetencyjny stanowiska pracy lub roli w projekcie. 

Pozwala znaleźć najlepszych ludzi do określonego zadania w określonym kontekście organizacji. Talent Hunter™ określa parametry tego kontekstu.

Bada i mapuje środowisko, w którym może się objawić talent nowo zatrudnionego pracownika. Pozwala na znalezienie właściwego człowieka do zadań i współpracowników.

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pozwalające sprawdzić, czy pracownicy realizują właściwe zadania na oczekiwanym poziomie efektywności.

 • Pokazuje organizację oczami pracowników
 • Bada poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa
 • Diagnozuje środowisko rozwoju ludzi
Odtwórz film na temat Narzędzia Organizacyjne - Advisio Task Navigator™ - Polska wersja - InnerMastering Institute

Task Navigator™ jest to narzędzie, które przeprowadza w pełni zautomatyzowane procesy umożliwiające skuteczne zarządzanie ludźmi i zadaniami. Pozwala uzyskać optymalną dystrybucję czasu i energii pracowników, zespołów i całej organizacji. Zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesu.

Skala Kontekstowa® Advisio

Opatentowana Skala Kontekstowa® Advisio jest środkiem komunikacji umożliwiającym przekazywanie precyzyjnych, czytelnych i zrozumiałych informacji zwrotnych za pomocą narzędzia Task Navigator™.

Udzielenie odpowiedzi na Skali Kontekstowej® pozwala każdemu respondentowi usiąść na chwilę w „fotelu prezesa” i spojrzeć na pracę ocenianej osoby z perspektywy potrzeb organizacji.