Talent Hunter

Talent Hunter™ to unikalne narzędzie, które podnosi jakość procesów doboru pracowników, minimalizując ryzyko i zwiększając ryzyko doboru kandydatów do rzeczywistych potrzeb organizacji

  • Bada oczekiwania rekrutacyjne
  • Włącza interesariuszy
  • Tworzy profile zadaniowo- kompetencyjne

Diagnoza oczekiwań kluczowych interesariuszy jest warunkiem pozyskania kandydatów najlepiej pasujących do danego zespołu i organizacji.

Efektem pracy narzędzia Talent Hunter™ jest profil zadaniowo- kompetencyjny stanowiska pracy lub roli w projekcie. Pozwala znaleźć najlepszych ludzi do określonego zadania w określonym kontekście organizacji. Talent Hunter™ określa parametry tego kontekstu.

Bada i mapuje środowisko, w którym może się objawić talent nowo zatrudnionego pracownika. Pozwala na znalezienie właściwego człowieka do zadań i współpracowników.

Powrót Broszura