Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Warsztat - HARMONIJNY START

To pierwszy krok na drodze  do budowania świadomości i kształtowania twórczej postawy w tworzeniu szeroko rozumianego dobrostanu tego wewnątrz i na zewnątrz.

Fundamentalnym jest tu spojrzenie na człowieka jako jednostkę, osobę, pracownika, przez pryzmat zintegrowanego, wielopoziomowego wnętrza, które tworzą ciało, emocje, myśli, duchowość i absolut.

Chodzi tu o nabycie umiejętności „wytwarzania” własnego dobrostanu przez bycie, myślenie i działanie w zasobnych stanach oraz umiejętność emanowania nim na zewnątrz.

Bez umiejętności funkcjonowania w zasobnych stanach, bez pozytywnego oddziaływania na otoczenie, trudno jest wykazywać się odpornością na stres, uczyć, posługiwać krytycznym lub analitycznym myśleniem czy rozwiązywać problemy,

Trudno jest działać twórczo i innowacyjnie kiedy w spiętym ciele funkcjonuje spięty umysł.

Celem pracy na warsztacie jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie efektywnego gospodarowania wewnętrznymi zasobami, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za jakość emitowanych do świata sygnałów emocji i uczuć oraz zachęcenie do kształtowania twórczej postawy w budowaniu dobrostanu i funkcjonowania w generowanym przez siebie komforcie. Dla siebie i innych.

Kiedy jeśli nie teraz?  

To umiejętności przyszłości, które potrzebują „ciepła” dobrostanu aby wzrastać. Dobrostan to nie tylko zdrowie, dobre relacje ale coraz bardziej wymóg na rynku pracy w nieprzewidywalnym świecie. 

Uczmy się tworzyć dobrostany budujące zdrowie psychiczne w przyjaznej, życzliwej atmosferze korzystając  z otwartej  komunikacji.

Terminy

  • 18-20.01.2024
  • 08-10.02.2024
  • 13-15.06.2024
  • 18-20.07.2024
  • 05-07.09.2024
  • 07-09.11.2024
  • 19-21.12.2024

Inwestycja

3 800 PLN (+23% VAT) = 4 674 PLN