Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Narzędzia zespołowe

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zaangażować pracowników w strategiczny dialog i efektywną realizację celów w firmie.

 • Prognozuje szanse realizacji celów
 • Bada zaangażowanie ludzi w cele
 • Koordynuje dialog strategiczny

Synergia™ na bazie metody 360 stopni bada synergię między celami i ich licznymi interesariuszami po to, by na podstawie zgromadzonych informacji przestawić prognozę realizacji każdego celu. Proces moderowany przez to narzędzie redukuje i strykturyzuje wewnętrzny dialog strategiczny, który w znaczący sposób zwiększa skuteczność organizacji.

Metodologia i narzędzie Synergia™ pozwala obserwować jakość i dynamikę powiązań między celami organizacji a ludźmi, którzy odpowiadają za ich wykonanie.

Synergia™ prognozuje skuteczność działań strategicznych. Informuje czy sposób oddelegowania celów oraz stopień zaangażowania ludzi, gwarantują, że cele organizacji zostaną osiągnięte.

Kultura organizacji - Value Q™

VQ pozwala zbadać zarówno poziom satysfakcji pracowników w zespole/organizacji, jak i szeroki kontekst kulturowy. Zaprojektowane na bazie autorskiego modelu Spectrum Światła© bada na wszystkich ośmiu poziomach systemowych następujące obszary kultury organizacyjnej zespołu/organizacji:

 • Ogólny obraz organizacji
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Motywowanie
 • Sukces
 • Zarządzanie (styl przywódczy)
 • HR (rola)

Narzędzie pozwala na szczegółowe analityki z podziałem na obszary i poziomy organizacji, poszczególne poziomy systemowe itp. W badaniu można wykonać w całości lub zbadać jeden określony obszar.

Talenty StrengthsFinder™

Badanie Clifton StrengthsFinder jest narzędziem badającym mocne strony jednostki w kontekście jej talentów. Jest internetowym narzędziem do oceny normalnej (niezaburzonej) osobowości.

Jest wynikiem ponad 30-letnich badań nad talentami i silnymi stronami oraz ich powiązaniem z osiąganymi wynikami.

Jego opisy zostały przygotowane z punktu widzenia psychologii pozytywnej i z zachowaniem pozytywnej semantyki. Mierzy obecność talentów w 34 ogólnych obszarach.

Style myślenia - MindSonar®

MindSonar bada style myślenia i systemy wartości, czyli sposób myślenia człowieka i poziom jego mindsetu w określonym kontekście. Sposób myślenia ludzi determinuje ich działania, co w konsekwencji rezultaty jakie osiągają.

Mind Sonar znakomicie wpisuje się w zestaw profesjonalnych i praktycznych narzędzi wspierających takie procesy jak executive coaching, szkolenia czy mentoring. Doskonale sprawdza się w procesach budowania zespołów, team coachingach.

MindSonar® korzysta z teorii Spiral Dynamics. Bada motywacje i priorytety.

Odpowiada na pytania:

 • JAK myślę,
 • DLACZEGO zachowuję się w określony sposób i … przed JAKIMI WYZWANIAMI staję w danych okolicznościach

Psychologiczne

Testy psychologiczne wykorzystywane są w wielu projektach prowadzonych w ramach InnerMastering® Institute. Do każdego projektu dobierany jest odpowiedni test lub zestaw testów psychologicznych, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt w konkretnym projekcie. W związku ze stałą współpracą z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mamy pełen dostęp do wszystkich istniejących testów.

W celu zapoznania się z listą testów psychologicznych zapraszamy, na stronę Pracowni Testów Psychologicznych

Rozwój - Development Center™

Development Center to systemowa metoda oceny funkcjonowania członków zespołu, w wyniku której możliwe jest zaplanowanie ścieżek rozwoju dla Uczestników tego procesu. Celem DC jest ocena na ile osoba pasuje do roli oraz czego potrzebuje, aby pełnić ją w sposób maksymalnie efektywny dla organizacji i jednocześnie harmonijny dla siebie.

Podczas DC badamy 5 poziomów systemowych funkcjonowania człowieka: poziom mindsetu, wartości, strategie i przekonania, kompetencje, osiągane wyniki.

Stosujemy wiele różnych technik i narzędzi, aby możliwe było szerokie holistyczne spojrzenie na pracowników w organizacji oraz zaplanowanie ich dalszej ścieżki rozwoju.

Predyspozycje zawodowe™

Proces, do którego zapraszamy bada wiele aspektów zawodowych człowieka.

 • Weryfikuje decyzyjność
 • Sprawdza komunikację
 • Pokazuje dominujące role w zespole
 • Bada aspekty motywacji
 • Wskazuje kierunek zawodowy

Zestaw kwestionariuszy jest dobierany indywidualnie do potrzeb klienta. Jest to pierwszy krok w całym procesie badania predyspozycji zawodowych.

Kolejnym etapem, jest spotkanie z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, na którym przedstawiane są szczegółowo wyniki kwestionariuszy.

Cały proces kończy się raportem, w którym zawierają się opisane wyniki badanego.

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR