Competence Navigator

Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące poziom kompetencji pracowników w sposób najbardziej efektywny dla organizacji.

  • Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
  • Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
  • Bada potrzeby rozwojowe organizacji/zespołów
  • Ukierunkowuje coaching kompetencyjny

Competence Navigator™ zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami koncentruje się na maksymalizacji praktycznych rezultatów diagnozy. Pokazuje krytyczne luki kompetencyjne, miejsca dobrego dopasowania oraz miejsca, w których kompetencje pracowników dawno przerosły już potrzeby.

Skala Kontekstowa® AdvisioDelight Index™ określa, jaki klimat panuje w organizacji klasyfikując go jako klimat łagodny, umiarkowany lub surowy. Osobnym wskazaniem diagnozy jest odpowiedź na pytanie, czy określony klimat jest odpowiedni do potrzeb rozwojowych badanej organizacji, dzięki czemu jest doskonałym punktem wyjścia do określenia kultury organizacji.

Skala Kontekstowa® Advisio Opracowana przez Advisio autorska Skala Kontekstowa® koncentruje się na najważniejszym celu diagnozy kompetencyjnej w kontekście biznesowym: określeniu stopnia dopasowania kompetencji pracownika do potrzeb organizacji.

Powrót Broszura