Competence Navigator

Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące poziom kompetencji pracowników w sposób najbardziej efektywny dla organizacji.

  • Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
  • Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
  • Bada potrzeby rozwojowe organizacji/zespołów
  • Ukierunkowuje coaching kompetencyjny

Competence Navigator™ zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami koncentruje się na maksymalizacji praktycznych rezultatów diagnozy. Pokazuje krytyczne luki kompetencyjne, miejsca dobrego dopasowania oraz miejsca, w których kompetencje pracowników dawno przerosły już potrzeby.

Skala Kontekstowa® Advisio Opracowana przez Advisio autorska Skala Kontekstowa® koncentruje się na najważniejszym celu diagnozy kompetencyjnej w kontekście biznesowym: określeniu stopnia dopasowania kompetencji pracownika do potrzeb organizacji.

Powrót Broszura