Task Navigator

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pozwalające sprawdzić, czy pracownicy realizują właściwe zadania na oczekiwanym poziomie efektywności.

  • Pokazuje organizację oczami pracowników
  • Bada poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa
  • Diagnozuje środowisko rozwoju ludzi

Task Navigator™ jest to narzędzie, które przeprowadza w pełni zautomatyzowane procesy umożliwiające skuteczne zarządzanie ludźmi i zadaniami. Pozwala uzyskać optymalną dystrybucję czasu i energii pracowników, zespołów i całej organizacji. Zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesu.

Skala Kontekstowa® Advisio
Opatentowana Skala Kontekstowa® Advisio jest środkiem komunikacji umożliwiającym przekazywanie precyzyjnych, czytelnych i zrozumiałych informacji zwrotnych za pomocą narzędzia Task Navigator™.

Udzielenie odpowiedzi na Skali Kontekstowej® pozwala każdemu respondentowi usiąść na chwilę w „fotelu prezesa” i spojrzeć na pracę ocenianej osoby z perspektywy potrzeb organizacji.

Powrót Broszura