Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Advisio

Misją Szkoły Advisio jest propagowanie systemowego podejścia do diagnozowania jednostek, zespołów oraz organizacji.

Inauguracja narzędzi Advisio miała miejsce w 2010 roku. Od tego momentu wspierają największe firmy w Polsce poprzez prowadzenie wszechstronnych i dokładnych diagnoz. Systemowy charakter oraz wielopoziomowość narzędzi Advisio sprawiają, że są one wybierane przez najbardziej wymagających Klientów i Konsultantów.

W 2019 roku Advisio Poland Sp. z o.o. i Values Team Sp. z o.o. podpisały umowę partnerską, na mocy której Firma Values Team (aktualnie firma: InnerMastering® Institute Sp. z o.o.) stała się centrum certyfikacyjnym narzędzi Advisio.

W 2020 roku wybrane szkolenia Advisio (Competence Navigator™, Delight Index™ oraz Synergia™) poza normalnym trybem certyfikacyjnym, zostały również włączone do zaawansowanego programu szkoleniowego dla coachów InnerMastering® (I’M) Coach.

Cele Szkoły Advisio

 • Harmonizowanie kultury organizacyjnej
 • Harmonizowanie procesów zarządczych (w tym HR)
 • Budowanie struktur organizacyjnych, w tym wsparcie w procesach reorganizacji
 • Dobór personelu w oparciu o wartości
 • Wartościowy outplacement

Narzędzia Advisio

Narzędzia Advisio poszerzają perspektywę patrzenia na funkcjonowanie pracowników w organizacji, umiejscawiając ich w konkretnym kontekście.

Każde z narzędzi rozwojowych stosowane przez Advisio Poland jest prezentowane z wykorzystaniem innowacyjnej Kontekstowej Skali Advisio™, chronionej patentem RP. Skala ta mówi o stopniu dopasowania do wzajemnych oczekiwań i potrzeb organizacji, określając go na 4 poziomach.

Narzędzia są w pełni modyfikowalne do potrzeb Klienta i realizowanych procesów, dając bardzo dużą elastyczność zastosowań. Obsługa jest bardzo intuicyjna i pozwala na szybkie dostosowanie do aktualnych potrzeb.

Wszystkie narzędzia generują raport końcowy prezentujący w przejrzysty sposób podsumowanie zebranych informacji wraz z kluczowymi wnioskami, na podstawie których można zaplanować kolejne kroki.

Aby zapoznać się z praktycznym zastosowaniem poszczególnych narzędzi, zapraszamy na bezpłatne webinary:

 • WEBINAR SYNERGIA™: 7 marca godz. 18.00-19.30
 • WEBINAR DELIGHT INDEX™: 12 maja god. 17.30-19.00
 • WEBINAR COMPETENCE NAVIGATOR™: 23 czerwca godz. 17.30 – 19.00
 • WEBINAR STAR TRACKS™: 12.września godz. 17.30 – 19.00
 • WEBINAR COMPETENCE NAVIGATOR™: 23 czerwca godz. 17.30 – 19.00

W celu zapisania się prosimy o kontakt: advisio@innermastering.com

Certyfikacje Advisio

Szkolenia certyfikacyjne Advisio nie tylko dają możliwość rozszerzenia swojego pakietu stosowanych narzędzi, ale przede wszystkim rozszerzają sposób patrzenia na funkcjonowanie pracowników w organizacji. Przeznaczone są dla pracowników działów HR, trenerów, konsultantów, coachów.

Szkolenie certyfikacyjne z każdego narzędzia obejmuje 3 dni szkoleniowe (2+1), oraz praktyczne przećwiczenie wybranego narzędzia pomiędzy spotkaniami. Obecnie certyfikacje odbywają się w wygodnej wersji on-line lub stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szkolenia certyfikacyjne Advisio stanowią również integralną część wszystkich ścieżek rozwojowych I’M.

Każde ze szkoleń kończy się międzynarodowym certyfikatem Consultanta Advisio.

Terminy certyfikacji w 2022 roku:

 • Certyfikacja Cele Synergia™
  • 30-31.03.2022
  • 21.04.2022
 • Certyfikacja Delight Index™
  • 20-21.06.2022
  • 06.07 2022
 • Certyfikacja Competence Navigator™
  • 12-13.07.2022
  • 02.08.2022
 • Certyfikacja Star Tracks™
  • 10-11.10.2022
  • 27.10.2022

Informacje i zapisy: advisio@innermastering.com