Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Letnia Akademia Coacha - Coachingowe Poniedziałki

Zapraszamy na Letnią Akademię, która nie tylko umożliwia spotkanie się w naszym #community, ale przede wszystkim daje przestrzeń na wzbogacenie Twojego warsztatu coacha.

Każde zajęcia to jednodniowe wydarzenie pełne:

 • Wiedzy
 • Doświadczeń
 • Ćwiczeń
 • Narzędzi coachingowych

Wszystkie warsztaty tworzą spójny system, ale każdy z nich jest również samodzielną całością.

Koszt: 500 PLN za warsztat

Przy zakupie całości (6 warsztatów): 2500 PLN

Cena obejmuje:

 • Udział w warsztatach
 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie udziału
 • Przerwy kawowe

Ogród, życzliwy klimat i harmonia w pakiecie zupełnie gratis .

Dołącz do nas i rozwijaj swoje umiejętności w wyjątkowej atmosferze!

17.06.24 Harmonijny mini start, czyli jak zadbać o siebie i dobrze zacząć letnią akademię

01.07.24 Słowa mają moc, czyli zaawansowana lingwistyka w coachingu

15.07.24 Dyskurs klienta – dyskurs coacha, czyli o wartościach w coachingu

29.07.24 Kompetencje klienta – kompetencje coacha, czyli o zasobach w sposób systemowy.

12.08.24 Team coaching i coaching grupowy – czyli o efektywnych zespołach i grupach.

26.08.24 Moc systemu, czyli wprowadzenie do systemowego myślenia w coachingu.

Warsztat – Letnia Akademia Coacha – Coachingowe Poniedziałki

Letnia Akademia Coacha – Coachingowe Poniedziałki

Koszt: 500 PLN za warsztat

Przy zakupie całości (6 warsztatów): 2500 PLN

Dane do faktury VAT

Letnia Akademia coachingu

01.07.24 Słowa mają moc, czyli zaawansowana lingwistyka w coachingu

o warsztat dla coachów, którzy chcą rozwijać swoją precyzję lingwistyczną w pracy coachingowej. Będzie nie tylko o znaczeniu słów, ale także o zaawansowanych konstrukcjach lingwistycznych.
Wśród wielu tematów znajdą się takie jak:

 • Presupozycje
 • Autoreferencje
 • Wirusy myśli,
 • Metastruktura przekonań
 • Językowa struktura przekonań
 • Mapowanie kluczowych przekonań i oczekiwań
 • Językowy audyt wartości
 • Wzorce zręczności językowej jako interwencja coachingowa

I wiele, wiele innych….

Podczas warsztatów będzie okazja przećwiczyć wiele struktur oraz skorzystać z superwizji.

15.07.24 Dyskurs klienta – dyskurs coacha, czyli o wartościach w coachingu.

To warsztat pozwalający pogłębić coachowi rozumienie świata Klienta oraz zrozumieć swój sposób pracy i system wartości. Zapraszamy zarówno osoby, które już spotkały się z tematyką dyskursów, jak i te, które nigdy nie miały okazji poznać tego tematu. Będzie przestrzeń do zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia osobistego.

Tematy, które pojawią się podczas warsztatów:

 • Czym jest dyskurs
 • Rodzaje dyskursów
 • Charakterystyka Klientów w zgodzie z dyskursami
 • Charakterystyka coachów zgodnie z dyskursami
 • Pułapki ofertowania i kontraktowania wynikające z dyskursów
 • Pułapki w procesie coachingu wynikające z dyskursów

Podczas warsztatów będziemy pracowali
z Systemowymi Kartami Wartości.

29.07.24 Kompetencje klienta – kompetencje coacha, czyli o zasobach w sposób systemowy.

Warsztat ma na celu rozszerzenie możliwości pracy z zasobami Klienta i ugruntowanie kompetencji coachów. Będzie przestrzeń do zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia osobistego. Tematy, które będą poruszane podczas warsztatów, są przede wszystkim skupione wokół:

 • Modeli kompetencji, w tym modelu Advisio® wzbogaconego o systemowe podejście
 • InnerMastering®
 • Wartości, które przekładają się na kompetencje
 • Pracy z kompetencjami w procesie coachingowym
 • Budowaniu zasobów klienta i coacha

Podczas warsztatów będziemy pracowali z Systemowymi Kartami Kompetencji.

12.08.24 Team coaching i coaching grupowy – czyli o efektywnych zespołach i grupach.

Warsztat skierowany jest do coachów, którzy pracują z zespołami i grupami w dowolnym kontekście (biznesowym, wsparciowym, edukacyjnym).
Celem warsztatu jest wzbogacenie praktyki team coachingowej o nową perspektywę, nowe doświadczenie i nowe narzędzia. Podczas warsztatu poruszymy następujące tematy:

 • Czym różni się coaching grupowy od team coachingu
 • Systemowe cztery etapy rozwoju zespołu
 • Budowanie zaufania w grupie/zespole
 • Wspólne wartości- mit czy konieczność
 • Znaczenie feedbacku w coachingu grupowym/zespołowym

26.08.24 Moc systemu, czyli wprowadzenie do systemowego myślenia w coachingu.

To warsztat dla coachów, którzy mają potrzebę rozumieć więcej i dostrzegać zależności systemowe wpływające na ich klientów. Tematy, które będziemy poruszać w trakcie warsztatów, to przede wszystkim:

 • Myślenie systemowe jako nurt nauki o złożoności.
 • Podstawy myślenia systemowego, czyli jak funkcjonują ekosystemy.
 • Co to jest system? O współzależnościach interesariuszy i ich wartościach.
 • Czym jest myślenie systemowe?
 • Korzyści w coachingu z myślenia systemowego?
 • Złożoność w pracy managera i coacha
 • Sprzężenia zwrotne, granice systemowe, pętle i opóźnienia, czyli o zarządzaniu złożoną zmianą.
 • Systemowe mapy organizacji i zespołów oraz ich zastosowanie w codziennej praktyce coacha.

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR