Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Działania

Spektrum działań Instytutu jest bardzo szerokie. Mając człowieka i jego działalność zawsze w centrum uwagi, odnosi się do wielu kontekstów (prywatnego, biznesowego, indywidualnego, zbiorowego, edukacyjnego, rozwojowego, naukowego, itd.) i jednocześnie uwzględnia szeroką gamę aspektów (zdrowotny, emocjonalny, mentalny, duchowy, energetyczny, itd.).

Ważnym punktem odniesienia dla wszelkich działań Instytutu jest praktyczność i realny wpływ na szeroko rozumianą jakość życia.

Prowadzenie badań, obserwacji i tworzenie nowych narzędzi systemowych ma prowadzić do poszerzania świadomości oraz przywracania i utrzymywania dobrostanu.

Działania Instytutu

Doradztwo dla firm, organizacji oraz osób indywidualnych

 • Harmonizowanie kultury organizacyjnej
 • Harmonizowanie procesów zarządczych (w tym HR)
 • Budowanie struktur organizacyjnych, w tym wsparcie w procesach reorganizacji
 • Dobór personelu w oparciu o wartości
 • Wartościowy outplacement

Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych

 • Systemowe poziomy kompetencji managerów
 • Wartości i poziom świadomości managerów a styl zarządzania
 • Wartości i poziom świadomości coachów w podejściu systemowym
 • Style komunikacyjne managerów i coachów
 • Klimat organizacji a jej poziom złożoności
 • Przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki

Działalność szkoleniowa i edukacyjna

 • Realizacja programów wynikających z Konstruktu I’M
 • Kształcenie kadry zarządczej i liderów
 • Kształcenie coachów (ICC), konsultantów (IVC, Advisio)
 • Projektowanie i konsultacje projektów społecznych
 • Tworzenie narzędzi systemowych do pracy warsztatowej
 • Tworzenie narzędzi internetowych do pracy indywidualnej i zespołowej w obszarze wartości

Promowanie metod systemowych w zarządzaniu i rozwoju

 • Tworzenie nowych narzędzi systemowych
 • Budowanie modeli systemowych w różnych obszarach życia
 • Promowanie nowych modeli zarządczych
 • Opracowywanie nowych sposobów i strategii zastosowań metodologii systemowej
 • Systemowe podejście do dobrostanu

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR