Values

Szkoła powstała w 2015 roku. Rozpoczęła swoją działalność realizując 9-cio dniowe zaawansowane szkolenie International Values Consultant. W czasie tego szkolenia użyto autorskiego, systemowego narzędzia do pracy na poziomie wartości – Systemic Values Cards.

Dotychczas międzynarodowy certyfikat International Values Consultant uzyskało ponad 100 osób, a uprawnienie trenerskie (International Values Trainer) do prowadzenia kursów wartości uzyskało 8 osób.

Narzędzia wypracowane w Values Academy – Systemic Values Cards – dostępne są w sześciu językach, w wersji papierowej i elektronicznej (na platformie on line).

Values

Misją Values Academy jest tworzenie systemowych rozwiązań w obszarze wartości.

Na przełomie roku 2020/21 będą również dostępne dla coachów ICC z całego Świata, w ramach International Coaching Community.