Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Piotr Radii

Założyciel InnerMastering® Institute – Prezes Zarządu i Senior Partner.

Myślenie systemowe, holistyczny rozwój, business i executive coaching dla zarządów i kadry menedżerskiej, wsparcie biznesu w procesach zmian to główne obszary jego aktywności zawodowej. Uczy coachingu od 2002 roku w ICC Poland, certyfikując i superwizując ponad 1.400 coachów. Propaguje ideę coachingu i mentoringu w zarządzaniu, budowania organizacji w oparciu o wartości, pracy z sensem, ekologicznego współistnienia
z otoczeniem. Pisze książki o coachingu. Interesuje się muzyką i śpiewem.

Uwspólnij: