Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Misja

Misja Instytutu InnerMastering to harmonizowanie systemów (ludzi, zespołów, organizacji), wspieranie systemów w osiąganiu celów i zamierzeń rozwojowych, podnoszenie poziomu świadomości systemowej i poziomu samoświadomości jednostek oraz wzmacnianie mechanizmów tworzących równowagę systemową i dobrostan.

Perspektywy

Wartości

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR