Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Marco Ramirez

Członek Zarządu, Partner InnerMastering® Institute.
Coach ICC, Supervisor, Trener, Konsultant.

Zarządza projektami realizowanymi przez InnerMastering® Institute dla odbiorców biznesowych. Koordynuje prace zespołów trenerskich oraz wprowadza i przygotowuje stażystów.

Prowadzi diagnozy i analizy w projektach doradczych. Współtworzy rekomendacje systemowe, narzędzia diagnostyczne, rozwiązania strategiczne, materiały i operacyjne narzędzia wdrożeniowe. Projektuje procesy naprawcze i taktyki realizacyjne w projektach kulturowych i zarządczych.

Realizuje szkolenia i warsztaty kompetencji interpersonalnych. Pracuje w projektach doradczych. Współpracuje z firmami promującymi zrównoważony rozwój. Korzysta z umiejętności i doświadczeń zdobytych w pracy na różnych stanowiskach – doradcy klienta, konsultanta sprzedaży, handlowca, kierownika projektu, trenera, coacha – zawsze w relacji budowanej na wartościach. W swojej codziennej pracy dba o zaufanie, a jego otwartość pozwala mu na budowanie wieloletnich relacji.

Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne.

Prowadzi konsultacje, warsztaty, szkolenia International Values Consultant i szkolenia w obszarze kompetencji interpersonalnych oraz coachingi dla kadry zarządzającej. Promuje ideę zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważnym obszarem jest dla niego zarządzanie oparte na wartościach i budowanie relacji w oparciu o zaufanie.

Jest superwizorem w projektach coachingowych, w czasie zaawansowanych warsztatów coachingowych i rozwojowych I’M oraz w indywidualnych zaawansowanych ścieżkach rozwojowych dla Coachów.

Certyfikaty i ukończone szkolenia, kursy, seminaria:

 • Terapia i edukacja z udziałem psa, Perro – Dogoterapia (2019)
 • International Values Trainer, Values Team® & Lambent UK (2019)
 • MindSonar® Szkolenie Certyfikacyjne, Tomasz Zawadzki (2019)
 • Model Systemowy HOPERS®, Sylwia Arletta Przygoda (2019)
 • Wprowadzenie do Agile, K. Krupnik, S. Papierz (2019)
 • Certified Business Coach ICC, Values Team® & Lambent UK (2018)
 • Certyfikowany Konsultant Competence Navigator™, P. Drac, K. Pilipczuk (2018)
 • International Values Consultant, Values Team® & Lambent UK (2018)
 • Metoda Systemowa, Prof. A. M. Malyuta (2017)
 • International Coach ICC, Values Team® (2016)
 • Leadership coaching, ALK (2013)
 • Narzędzia w coachingu, ALK (2012)
 • Coaching – zdrowie i dobrostan, ALK (2012)
 • Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach, ALK (2012)
 • Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, ALK (2012)
 • Coaching jako katalizator rozwoju organizacji, ALK (2011)
 • Stosowana psychologia społeczna, Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna (2010)
 • Techniki pamięciowe i Kreatywność, Akademia Szybkiej Nauki (2008)
 • Praktyk NLP, Fundacja Laurus Nobilis (2006)

Uwspólnij:

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR