Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Katarzyna Bieniek

Coach ICC, Trenerka
Koordynatorka Projektów Partnerskich.

Specjalizuje się w pracy w wielopokoleniowym środowisku biznesowym. Wspiera coachingowo i warsztatowo w inkluzywności wiekowej zarówno liderów, jak i całe zespoły.

Posiada 10-letnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach menedżerskich, które z powodzeniem wykorzystuje w pracy trenerskiej i coachingowej. Zajmuje się wspieraniem trenerów i coachów w zakresie rozwoju ich kompetencji w obliczu zmian demograficznych. Tworzy warunki do ciągłego rozwoju kompetencji tych grup, aby jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby swoich klientów.

Uwspólnij:

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR