Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Kasia Radii

Założycielka InnerMastering® Institute – Wiceprezes Zarządu i Senior Partner.

Specjalizuje się w coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów, kadry menedżerskiej, liderów zespołów. Prowadzi warsztaty rozwojowe career i job coachingu, superwizje dla coachów. Pracuje w obszarach przywództwa, zarządzania, podejmowania decyzji, efektywności, innowacyjności. Uczy indywidualnie, na poziomie akademickim, w biznesie korzystając z ponad 20 lat praktyki i doświadczenia pracy na stanowiskach dyrektorskich
i menedżerskich w HR. Gra w gry planszowe, biega.

Uwspólnij: