Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Jakub Kosiak

Coach ICC, Supervisor, Trener, Konsultant.

Organizuje i prowadzi certyfikowane szkolenia International Values Consultant.

Od 20 lat zarządzał i rozwijał zespoły menedżerskie oraz handlowe jako menedżer, trener i coach. Pasja i charyzma pozwalają mu przez lata kreować rzeczywistość w wielu organizacjach, wdrażać strategie organizacyjne, doskonalić kadry, prowadzić procesy rekrutacji i selekcji pracowników.

Pracuje w holistyczny, systemowy sposób, dostrzegając paradygmaty a nie schematy. Specjalizuje się w coachingu, doradztwie, warsztatach z zakresu zarządzania zaangażowaniem osobistym i zespołowym, systemowej pracy z wartościami osobistymi i organizacyjnymi, inteligencji emocjonalnej i efektywność osobistej.

Jest cenionym ekspertem z zakresie Przywództwa, MBV (Managing by Values), Trust Management, budowania tożsamości organizacyjnej i zespołowej.

Współtworzy rekomendacje systemowe, narzędzia diagnostyczne, rozwiązania strategiczne, materiały i operacyjne narzędzia wdrożeniowe. Projektuje procesy naprawcze i taktyki realizacyjne w projektach kulturowych i zarządczych.

Prowadzi konsultacje, warsztaty, szkolenia i coachingi dla kadry zarządzającej.

Jest superwizorem w projektach coachingowych, w czasie zaawansowanych warsztatów coachingowych i rozwojowych I’M oraz w indywidualnych zaawansowanych ścieżkach rozwojowych dla Coachów.

Certyfikaty i ukończone szkolenia, kursy, seminaria:

 • International InnerMastering® Coaching Supervisor, Innermastering ® Institute, Lambent UK, (2020)
 • Certyfikowany Konsultant Competence Navigator™, P. Drac, K. Pilipczuk, (2018)
 • Realtional Presence®; Speacking Circles® Authentic Presenting, Training Cerifikate, de Cirlek® Jannet Burghard, (2020)
 • International Values Trainer (IVT), Lambert UK, Values Team®, (2019)
 • International Coach ICC, Valeus Team®, (2019)
 • MindSonar® Szkolenie Certyfikacyjne, Tomasz Zawadzki, (2019)
 • International Values Consultant, Lambert UK, Values Team®, (2018)
 • Trener Inteligencji Emocjonalnej FPL EQ®, FPL Sp z .o.o. (2017)
 • Szkolenie Zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, Promiteus, (2017)
 • Certyfikat – warsztat Flipowanie, G.Borowczyk, (2016)
 • Warsztat: Zarządzenie w oparciu o autorytet osobisty, PAIZ Konsulting (2014-2015)
 • Warsztat: Zarządzanie ryzykiem, PAIZ Konsulting (2014-2015)
 • Warsztat: Metody i techniki podejmowanie decyzji, PAIZ Konsulting (2014-2015)
 • Warsztat: Proekologiczne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem, PAIZ Konsulting (2014-2015)
 • Warsztat: Zarządzanie Zmianą, PAIZ Konsulting (2014-2015)
 • Warsztat: Kreatywność, PAIZ Konsulting (2014-2015)
 • Wyróżnienie: Lider Rynku Lokalnego 2012, Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi, (2012)
 • Warsztaty certyfikowane Psychologia Szefa, Konrakt OSH, (2009)
 • Wyróżnienie: Debiut menedżerski roku 2008, Aegon TU SA, (2008)
 • Certyfikat szkoleń menedżerskich I i II stopnia, Aegon TU SA, (2008)
 • Certified Trainer in the Art of Neuro-Linguistic Programming, YansCron Sp. z o.o. (2006)
 • Studium trenerskie NLP i YAN System, YansCron Sp.z o.o. (2005-2006)
 • Mistrz praktyk w sztuce perswazji i wywierania wpływu, YansCron Sp.z o.o. (2006)
 • NLP Training Design Specialist, YansCron Sp.z o.o. (2006)
 • Marketing perswazyjny, YansCron Sp. z o.o. (2005)
 • Ocena ryzyk majątkowych, Ergo Hestia, (2005)
 • Profesjonalna obsługa aplikacji Microsoft Excel – Certyfikat Poziom Zaawansowany i Ekspercki, Ergo Hestia, Thomson, (2005)
 • Cykle warsztatów zakończonych egzaminami w ramach wykonywania czynności agencyjnych w ramach dzielności ubezpieczeniowej, Ergo Hestia, Compensa, PZU, (2005-2010)
 • Dyplom złożenia egzaminu na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, (2002)
 • Komunikacja niewerbalna, Kierowanie motywujące, Sztuka efektywnego uczenia się i czytania, Studio Szkoleń i Treningów APERIO, (2002)
 • Certyfikat ukończenia kursu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych, Kuźnica Liderów (2001)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Efektywnego Wykorzystywania Zasobów Informatycznych, Politechnika Łódzka, (2001)
 • Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej – praktyka terenowa, Daewoo TU S.A. (2000-2001)
 • Dyplom magistra ekonomii; Specjalność – Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, (1999)

Uwspólnij:

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR