Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Geneza

Nazwa InnerMastering® Institute formalnie pojawiła się na początku 2020 roku, jako naturalny efekt wieloetapowego i bardzo twórczego procesu, który rozpoczął się wiosną 2015 roku. Rozpoczęliśmy wtedy pracę nad autorskim projektem: Nowatorskie kierunki i narzędzia rozwojowe przyszłości, w oparciu o metody systemowe.

2015 - 2018

W okresie 2015-2018 praca była skupiona głównie na:

  • tworzeniu metod działania na bazie podejścia systemowego;
  • opracowywaniu autorskich narzędzi rozwojowych w obszarze wartości na bazie SpiralDynamics® – Values Cards by Values Team;
  • testowaniu skuteczności narzędzi w kontekście indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym w podejściu coachingowym w nurcie holistycznym;
  • wyszkoleniu pierwszej grupy konsultantów pracujących systemowo i profesjonalnie na poziomie wartości – International Values Consultant – z międzynarodowo potwierdzonymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami;
  • pracy badawczej, opisywaniu prawidłowości, monitorowaniu efektów, udoskonalaniu i poszerzaniu wachlarza narzędziowego;
  • testowaniu modeli rozwojowych znanych obecnie, w celu opisania współzależności między nimi oraz zidentyfikowania obszarów niezagospodarowanych;
  • pozyskiwaniu partnerów międzynarodowych (Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Ukraina, Rosja).
2015 - 2018
2017 - 2018

2017 - 2018

Na przełomie 2017/18 roku powstał pierwszy ramowy konstrukt autorskiej metody InnerMastering®. Powstawały bazowe matryce diagnostyczne i narzędzia do realizacji projektów indywidualnych oraz organizacyjnych (biznesowych). Interwencje przeprowadzone w środowisku korporacyjnym potwierdziły skuteczność oraz praktyczność naszej metody i dodatkowo stały się wielką inspiracją do tworzenia kolejnych specyficznych zastosowań.

Bardzo ważnym wydarzeniem było oficjalne wprowadzenie autorskiej metody HOPERS® opracowanej przez Sylwię Arlettę Przygodę do kanonu narzędzi dostępnych w ramach Systemowej Szkoły InnerMastering®. Przy okazji chcemy bardzo podziękować Sylwii za współuczestniczenie, konsultacje i wsparcie na każdym etapie tworzenia naszej metody oraz wprowadzenie i realizowanie.

2019

W 2019 roku ilość doświadczeń była wystarczająca, by oficjalnie poinformować odbiorców w czasie znaczących konferencji branżowych o nowej metodzie dostępnej w Values Team® i rozpocząć realizację zaawansowanych edukacyjnych projektów coachingowych w ramach Systemowej Szkoły InnerMastering®.

 

Rok 2019 był bardzo intensywnym czasem wdrażania nowych produktów zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i organizacji. Powstały kolejne bardzo zaawansowane ścieżki w obszarze samorozwoju, między innymi roczny i trzyletni zaawansowany program rozwoju osobistego InnerMastering® (I’M) Master.

2019
2020

2020

Nagrody:

  • Marzec - OSOBOWOŚCI ROKU - Katarzyna i Piotr Pilipczuk
  • Listopad - LUKSUSOWA MARKA ROKU - InnerMastering®

Rok 2020 rozpoczął się zupełną zmianą sytuacji ekonomicznej na świecie, a w związku z tym niektóre projekty stały się bardziej priorytetowe i zyskały dodatkowy napęd. Do najważniejszych należy zaliczyć między innymi program przeznaczony dla managerów InnerMastering® (I’M) Manager, moduł bazowy CORE (na trzech poziomach zaawansowania), który pełni rolę startera dla każdej ścieżki rozwojowej zawartej w Konstrukcie I’M oraz nowe narzędzia diagnostyczne do badania różnych aspektów kultury organizacyjnej (m. in. Values Qlture)

 

Powstała również nowa, bardzo wzbogacona i wielopłaszczyznowa wersja kart wartości InnerMastering® Values Cards. Porządek systemowy oraz układ energetyczny tych kart wynika z modelu spektrum światła, w związku z tym InnerMastering® Values Cards zyskały nową (inną od poprzednich) formułę kolorystyczną. Karty te będą dostępne w sześciu wersjach językowych, a ich inauguracja została zaplanowana na końcówkę roku 2020. Trwają również prace, aby oba zestawy kart były dostępne jako narzędzie w wersji on line.

 

We wrześniu zostało podpisane porozumienie i umowa o współpracy z firmą SFERA (Moskwa, Rosja) dzięki której Instytut uruchomi nową ścieżkę badawczą oraz nowe usługi w oparciu o holograficzne moduły kwantowe. Więcej informacji o tym nowatorskim i bardzo zaawansowanym technologicznie projekcie pojawi się na naszych stronach w najbliższym czasie.

2021

Od początku 2021 roku w ramach InnerMastering® Institute dostępne będą kolejne systemowe rozwiązania nowej generacji oraz nowe propozycje treningów i zajęć rozwojowych w zakresie pracy z ciałem, oddychania, relaksacji i harmonizowania energetycznego organizmu (KHAITA), warsztaty poszerzające w zakresie modelu HOPERS, i inne..

2021

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR