Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Asia Ramirez

Dyrektor Zarządzająca w InnerMastering® INSTITUTE, Coach ICC, International Values Trainer, Consultant. Swoje długoletnie doświadczenie zdobywała w branży FMCG, budując długotrwałe relacje z klientami. Podczas 10-letniego zdobywania wiedzy w sprzedaży nauczyła się rozumieć potrzeby oraz cele klienta, a także wspomagać klienta w realizacji jego planów. W pracy kieruje się zaangażowaniem, lubi podejmować nowe wyzwania oraz kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów.

Uwspólnij: