Sygnet logotypu Inner Mastering Institute
Zdjęcie portretowe, przedstawia Panią Annę Fabrowicz współpracownika i trenera w InnerMastering® Institute
Anna Fabrowicz

Supervisor Trener

Od kilkunastu lat związana zawodowo z edukacją, rozwojem i coachingiem. Pracuję z ludźmi w zakresie budowania kultury organizacyjnej w oparciu o wartości wspierające przyjazne relacje, etykę, zrównoważone przywództwo. Uwagę kieruje w stronę wyzwalania potencjału ludzi poprzez rozumienie systemów w jakich funkcjonują, uwarunkowań systemowych i indywidualnych aspektów psychologicznych. Promuje niestandardowe rozwiązania i umiejętność zwinnego dostosowywania się do zmiennego otoczenia. Prowadzi diagnozy i analizy w projektach doradczych. Współtworzy rekomendacje systemowe, narzędzia diagnostyczne, rozwiązania strategiczne, materiały i operacyjne narzędzia wdrożeniowe.

Uwspólnij: