Szkoły

W obrębie InnerMastering® INSTITUTE funkcjonują trzy szkoły tematyczne: ICC Poland, Advisio oraz Values Academy. Każda z nich jest skoncentrowana na określonym obszarze.

Szkoły działają w systemowym porządku, dzięki czemu zachowując tematyczną odrębność i niezależność, mogą ze sobą ściśle współpracować i dostarczać rozwiązania zarówno dla osób indywidualnych, jak dla zespołów oraz szeroko rozumianego środowiska biznesowego.