Talenty StrengthsFinder

Badanie Clifton StrengthsFinder jest narzędziem badającym mocne strony jednostki w kontekście jej talentów. Jest internetowym narzędziem do oceny normalnej (niezaburzonej) osobowości.

Jest wynikiem ponad 30-letnich badań nad talentami i silnymi stronami oraz ich powiązaniem z osiąganymi wynikami.

Jego opisy zostały przygotowane z punktu widzenia psychologii pozytywnej i z zachowaniem pozytywnej semantyki. Mierzy obecność talentów w 34 ogólnych obszarach.

Powrót