Style myślenia - MindSonar®

MindSonar bada style myślenia i systemy wartości, czyli sposób myślenia człowieka i poziom jego mindsetu w określonym kontekście. Sposób myślenia ludzi determinuje ich działania, co w konsekwencji rezultaty jakie osiągają.

Mind Sonar znakomicie wpisuje się w zestaw profesjonalnych i praktycznych narzędzi wspierających takie procesy jak executive coaching, szkolenia czy mentoring. Doskonale sprawdza się w procesach budowania zespołów, team coachingach.

MindSonar® korzysta z teorii Spiral Dynamics. Bada motywacje i priorytety.

Odpowiada na pytania:

  • JAK myślę,
  • DLACZEGO zachowuję się w określony sposób i ... przed JAKIMI WYZWANIAMI staję w danych okolicznościach
Powrót