Badania zespołowe

Cele
Synergia

Talenty
StrengthsFinder

Development
DC

Kultura organizacji
Value Q

Style myślenia
MindSonar©

Predyspozycje
zawodowe