Kultura organizacji VQ

VQ pozwala zbadać zarówno poziom satysfakcji pracowników w zespole/organizacji, jak i szeroki kontekst kulturowy. Zaprojektowane na bazie autorskiego modelu Spectrum Światła© bada na wszystkich ośmiu poziomach systemowych następujące obszary kultury organizacyjnej zespołu/organizacji:

  • Ogólny obraz organizacji
  • Komunikacja
  • Współpraca
  • Motywowanie
  • Sukces
  • Zarządzanie (styl przywódczy)
  • HR (rola)

Narzędzie pozwala na szczegółowe analityki na obszary i poziomy organizacji, poszczególne poziomy systemowe itp. W badaniu można wykonać w całości lub zbadać jeden określony obszar.

Powrót