Predyspozycje zawodowe

Proces, do którego zapraszamy bada wiele aspektów zawodowych człowieka.

  • Weryfikuje decyzyjność
  • Sprawdza komunikację
  • Pokazuje dominujące role w zespole
  • Bada aspekty motywacji
  • Wskazuje kierunek zawodowy

Zestaw kwestionariuszy jest dobierany indywidualnie do potrzeb klienta. Jest to pierwszy krok w całym procesie badania predyspozycji zawodowych.

Kolejnym etapem, jest spotkanie z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, na którym przedstawiane są szczegółowo wyniki kwestionariuszy.

Cały proces kończy się raportem, w którym zawierają się opisane wyniki badanego.

Powrót