Logowanie do dobrostanu HOPERS®

Rozwojowy Model Systemowy HOPERS® prezentuje holistyczne spojrzenie na człowieka jako systemową jedność na ośmiu poziomach systemowych oraz pozwala skutecznie pracować nad pełną koherencją pomiędzy poziomami. Model pokazuje obecne w nas zasobne stany człowieka oraz adekwatne do nich stany deficytów określonych polami świadomości według Mapy Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa.

Wynikiem badania są spersonalizowane MATRYCE MOCY i SIŁY HOPERS®.

MATRYCA MOCY przedstawia doświadczanie FLOW ŚWIATŁA, które wspiera nasze zdrowie i życie, czyli funkcjonowanie w pełnym dostępie do swoich zasobów oraz emitowanie do otoczenia wzmacniających, pozytywnych emocji i uczuć.

MATRYCA SIŁY obrazuje przeżywanie wyczerpującego nasz organizm FLOW CIENIA, czyli egzystowanie w uszczuplonych zasobach i emitowanie do otoczenia negatywnych emocji i uczuć, osłabiających otoczenie.

Model powstał z elementów Analizy Transakcyjnej Erica Berne'a, Psychologii Zorientowanej na Proces Arnolda Mindella (POP), Mapy Poziomów Świadomości Davida R. Hawkinsa oraz chińskiej teorii Pięciu Przemian w połączeniu z I CING-iem.

Powrót