Harmonizacja Be Harmonized

Kwestionariusz Be Harmonized jest zbudowany na autorskim modelu Spectrum Światła© i pozwala określić poziom zharmonizowania na wszystkich poziomach systemowych oraz precyzyjnie określić, który poziom potrzebuje harmonizacji i w jakim zakresie.

Powrót