Misja

Misją Instytutu jest harmonizowanie systemów (ludzi, zespołów, organizacji), wspieranie systemów w osiąganiu celów i zamierzeń rozwojowych, podnoszenie poziomu świadomości systemowej i poziomu samoświadomości jednostek oraz wzmacnianie mechanizmów tworzących równowagę systemową i dobrostan.

Powinieneś zaktualizować przeglądarkę

Wartości

Główne wartości są dla nas jednocześnie najważniejszymi kryteriami, którymi kierujemy się realizując swoją misję. To one decydują o stosowanych strategiach, taktykach i naszym sposobie działania.