Metoda

InnerMastering® skupia się na rozwiązywaniu praktycznych problemów, skutecznym dokonywaniu zmian i wzrostu efektywności działania danego systemu. Wszystkie nurty, dyscypliny, podejścia, nauki lub dziedziny z których merytorycznie i narzędziowo czerpie są weryfikowane pod kątem zgodności z założeniami ideologicznymi konstruktu bazowego oraz podstaw naukowych.

Metodologia

InnerMastering® jest metodologią (gr. methodos – badanie i logos – nauka) w sensie szczegółowym, ponieważ jest przejrzyście określonym systemem (zbiorem) reguł i procedur w obrębie jednej dziedziny, a wśród jej kluczowych celów jest ciągła optymalizacja metod działania i dostarczanie teoretycznych podstaw, dzięki którym możliwe jest rozwiązywanie określonych problemów oraz przewidywanie konkretnych skutków działań.

Interdyscyplinarność

Kompletność i skuteczność metody wynika nie tylko z tego, że została stworzona w oparciu o wiele dziedzin, ale również z tego, że stale pozostaje w kontakcie z tymi dziedzinami oraz ich przeszłymi i teraźniejszymi osiągnięciami. Oznacza to, że każde nowe odkrycie może być bezkolizyjnie włączone do istniejącego już zestawu. Aktualnie obserwuje się bardzo duży rozwój w interesujących nas obszarach, m.in.: psychologii, pedagogiki, socjologii, lingwistyki, energetyki, medycyny, neurologii, fizjologii, kogniwistyki, cybernetyki, zarządzania, konsultingu, coachingu i innych. Z jednej strony jest to bardzo stresujące i trudne, ponieważ stale utrzymuje wysoki próg wymagań lub dodatkowo go podnosi. Z drugiej strony dzięki temu metoda jest też stale poddawana krytycznemu przeglądowi zasobów, idei, prawidłowości i jednocześnie stymulowana do ciągłego rozwoju.