I'M Trainer

InnerMastering® (I’M) TRAINER to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które mają już doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o systemowe, holistyczne podejście do pracy z grupami szkoleniowymi.

Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® (I'M) TRAINER jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom.

InnerMastering® (I’M) TRAINER to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie (Core), swoich matryc HOPERS®, zasobów, przekonań i strategii rozpoczynają się wszystkie ścieżki Konstruktu, również ta.

Ważnym elementem tego doświadczenia jest także informacja zwrotna od innych (Competence Navigator™) oraz związana z tym certyfikacja narzędziowa. Do świadomości siebie dodajemy bazę kompetencyjno-narzędziową: technik, struktur oraz procesów szkoleniowych.

Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 1 oraz

 • Proces szkoleniowy wg. modelu InnerMastering®.
 • Systemowe podejście do roli Trenera i prowadzenia szkoleń.
 • Indywidualna praca Trenera wg modelu InnerMastering®.
 • System wartości w roli Trenera.
 • Style trenerskie wg modelu Spectrum Światła©.
 • Narzędzia używane w prowadzeniu szkoleń.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Praca z postawami EGO i ECO w roli Trenera.
 • Intuicja w relacji z Uczestnikami szkolenia.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym Trenera.
 • Wzorce językowe Trenera.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Talenty i budowanie ścieżki rozwoju jako Trener - odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron.
 • Sposoby zmiany stanu - wyczerpanie energii osobistej i sposoby radzenia sobie – Values Energy™.
 • Metafora w codziennej pracy Trenera.
 • Budowania autorytetu w roli Trenera.
 • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu trenerskiego.

Nasza świadomość siebie i umiejętność budowania relacji jest bazą do funkcjonowania w grupach, budowania zespołów, stwarzania bliskości w biznesie, partnerstwie i rodzinach, dlatego właśnie od tego zaczyna się nauka na drugim stopniu (Core Level 2).

Szerokie spojrzenie na swoje relacje, powiązania i stojące za nimi przekonania, emocje i wartości budują solidną podstawę do rozumienia także świata grupy szkoleniowej.

Uwspólnienie celów oraz ich synergiczne realizowanie jest ważnym elementem pracy z grupami szkoleniowymi, dlatego kurs wzbogacony jest o badanie i certyfikacje w tym zakresie (Synergia™, Task Navigator™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 2 oraz

 • Proces pracy z grupami szkoleniowymi wg modelu InnerMastering®.
 • Myślenie systemowe w szkoleniach.
 • Wartości i motywacja w pracy grupy szkoleniowej.
 • Zarządzanie energią Uczestników w procesie grupowym.
 • Poziomy dojrzałości Uczestników szkoleń wg modelu Spectrum Światła©.
 • Synergia celów i działania grupy szkoleniowej.
 • Znalezienie punktów przyłożenia dźwigni dla efektywności pracy warsztatowej.
 • Dopasowanie stylu trenerskiego a poziom świadomości Uczestników szkoleń.
 • Role zespołowe i jak je skutecznie wykorzystywać podczas szkolenia, aby osiągać synergię.
 • Wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania u Uczestników szkoleń.
 • Zachowania, Emocje, Wartości w pracy z Uczestnikami szkoleń.

Rozumienie szerokiego kontekstu organizacji, społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz systemowej konstrukcji świata, pozwala świadomie Uczestniczyć i wspierać w budowaniu harmonijnych środowisk współdziałania, dlatego właśnie te tematy są głównym obszarem procesu uczenia się na trzecim poziomie (Core Level 3).

Rozumienie klimatu i kultury organizacyjnej daje możliwość budowania obszaru wpływu szkoleń i rozumienia funkcjonowania człowieka w większych systemach (Delight Index™, Star Tracks™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 3 oraz

 • Systemowe podejście do szkoleń w organizacji.
 • Myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności.
 • Poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła© i ich wpływ na tworzenie projektów rozwojowych dla pracowników.
 • Różnorodność kulturowa w organizacji i jej wpływ na efektywność szkoleń.
 • Wartości organizacyjne a podejście do projektów szkoleniowych.
 • Zasady działania systemów a zaangażowanie pracowników w rozwój kompetencji.
 • Szkolenia w procesach zmiany kulturowej i organizacyjnej.
 • Rola Trenera w różnych kulturach organizacji.
 • Harmonizacja systemu - globalny podejście do rozwijania kompetencji w projektach szkoleniowych.