I'M Manager

InnerMastering® (I’M) MANAGER to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które mają już doświadczenie w roli managera i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o systemowe, holistyczne podejście do zarządzania na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym.

Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® (I'M) MANAGER jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom.

InnerMastering® (I’M) MANAGER to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie (Core), swoich matryc HOPERS®, zasobów, przekonań i strategii rozpoczynają się wszystkie ścieżki Konstruktu, również ta.

Ważnym elementem tego doświadczenia jest także informacja zwrotna od innych (Competence Navigator™) oraz związana z tym certyfikacja narzędziowa. Do świadomości siebie dodajemy bazę kompetencyjno-narzędziową: technik, struktur oraz procesów zarządczych.

Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 1 oraz

 • Systemowe podejście do zarządzania, czyli kontekst ma znaczenie.
 • Indywidualna praca Managera wg modelu InnerMastering®.
 • System wartości w roli Managera.
 • Style przywództwa wg modelu Spectrum Światła©
 • Proces managerski i narzędzia używane na każdym etapie, w zależności od poziomu mindsetu.
 • Efektywność osobista Managera.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Budowanie odpowiedzialności wynikowej i osobistej.
 • Praca z postawami EGO i ECO w roli Managera.
 • Style myślenia a budowanie relacji z Pracownikiem.
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe w roli Managera.
 • Praca z obawą w relacjach służbowych.
 • Zachowania, Emocje, Wartości w pracy indywidualnej z Pracownikiem.
 • Talenty i budowanie ścieżki rozwoju - odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron.
 • Motywacja i motywowanie – narzędzia budowania zaangażowania i dobrostanu Pracowników.
 • Sposoby zmiany stanu - wyczerpanie energii osobistej i sposoby radzenia sobie – Values Energy™.
 • Metafora w codziennej pracy Managera.
 • Indywidualny styl pracy i budowanie autorytetu w roli Managera.

Nasza świadomość siebie i umiejętność budowania relacji jest bazą do funkcjonowania w grupach, budowania zespołów, stwarzania bliskości w biznesie, partnerstwie i rodzinach, dlatego właśnie od tego zaczyna się nauka na drugim stopniu (Core Level 2).

Szerokie spojrzenie na swoje relacje, powiązania i stojące za nimi przekonania, emocje i wartości budują solidną podstawę do rozumienia także świata swojego zespołu.

Uwspólnienie celów oraz ich synergiczne realizowanie jest ważnym elementem pracy z zespołami w biznesie, dlatego kurs wzbogacony jest o badanie i certyfikacje w tym zakresie (Synergia™, Task Navigator™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 2 oraz

 • Proces pracy z zespołami wg modelu InnerMastering®.
 • Myślenie systemowe w biznesie.
 • Wartości i motywacja w pracy zespołu.
 • Zarządzanie zespołami rozproszonymi.
 • Poziomy dojrzałości zespołowej wg modelu Spectrum Światła©.
 • Synergia celów i działania w zespole.
 • Znalezienie punktów przyłożenia dźwigni do skutecznych zmian w zespole.
 • Dopasowanie stylu zarządzania Managera a poziom świadomości Pracowników.
 • Role zespołowe i jak je skutecznie wykorzystywać, aby osiągać synergię.
 • Zaufanie jako fundament budowania efektywności zespołu.
 • Wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania w zespole.
 • Zarządzanie wielością projektów.
 • Znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i z nich korzystać.
 • Perspektywy jako narzędzie analityczne.
 • Matryce systemowe w pracy z zespołami.
 • Facylitacja spotkań i praca z metaforą.
 • Narzędzia do planowania działań w różnych horyzontach czasowych.

Rozumienie szerokiego kontekstu organizacji, społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz systemowej konstrukcji świata, pozwala świadomie uczestniczyć i wspierać w budowaniu harmonijnych środowisk współdziałania, dlatego właśnie te tematy są głównym obszarem procesu uczenia się na trzecim poziomie (Core Level 3).

Rozumienie klimatu i kultury organizacyjnej daje możliwość budowania obszaru wpływu i rozumienia funkcjonowania człowieka w większych systemach (Delight Index™, Star Tracks™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 3 oraz

 • Systemowe zarządzanie organizacją.
 • Myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności.
 • Poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła©.
 • Klimat i kultura w systemie.
 • Wartości i motywacja w funkcjonowaniu organizacji.
 • Różnorodność kulturowa a spójność stylu zarządzania.
 • Zasady działania systemów a zaangażowanie Pracowników.
 • Rola Managera w różnych kulturach organizacji.
 • Harmonizacja systemu - globalne podejście do zarządzania.