I'M HR

InnerMastering® (I’M) HR to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które mają już doświadczenie w HR i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o systemowe, holistyczne podejście do człowieka, zespołów, organizacji.

Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® (I'M) HR jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom.

InnerMastering® (I’M) HR to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie (Core), swoich matryc HOPERS®, zasobów, przekonań i strategii rozpoczynają się wszystkie ścieżki Konstruktu, również ta.

Ważnym elementem tego doświadczenia jest także informacja zwrotna od innych (Competence Navigator™) oraz związana z tym certyfikacja narzędziowa. Do świadomości siebie dodajemy bazę kompetencyjno-narzędziową: technik, struktur oraz procesów HR.

Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 1 oraz

 • Systemowy HR, czyli kontekst ma znaczenie
 • Indywidualna praca HR wg modelu InnerMastering®
 • Narzędzia używane w indywidualnej pracy z człowiekiem.
 • Systemowe podejście do określania celów.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Praca z postawami EGO i ECO
 • Wartości i motywacja w pracy
 • Style myślenia a budowanie relacji
 • Talenty i budowanie ścieżki rozwoju.
 • Konflikty, wykluczenia, sytuacje trudne a rola HR
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Praca z obawą w relacjach służbowych.
 • Style przywództwa wg modelu Spectrum Światła©
 • Zachowania, Emocje, Wartości w pracy z Klientem wewnętrznym.
 • Sposoby zmiany stanu - wyczerpanie energii osobistej i sposoby radzenia sobie – Values Energy™.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe w HR.
 • Metafora w codziennej pracy HR.
 • Indywidualny styl pracy i budowania autorytetu.

Nasza świadomość siebie i umiejętność budowania relacji jest bazą do funkcjonowania w grupach, budowania zespołów, stwarzania bliskości w partnerstwie i rodzinach, dlatego właśnie od tego zaczyna się nauka na drugim stopniu (Core Level 2).

Szerokie spojrzenie na swoje relacje, powiązania i stojące za nimi przekonania, emocje i wartości budują solidną podstawę do rozumienia także świata Klienta wewnętrznego.

Uwspólnienie celów oraz ich synergiczne realizowanie jest ważnym elementem pracy z zespołami w biznesie, dlatego kurs wzbogacony jest o badanie i certyfikację w tym zakresie (Synergia™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 2 oraz

 • proces pracy z zespołami I realizacji projektów wg modelu InnerMastering®
 • myślenie systemowe w biznesie
 • wartości i motywacja w pracy zespołu
 • wsparcie HR dla zespołów rozproszonych
 • poziomy dojrzałości zespołowej wg modelu Spectrum Światła©
 • synergia celów i działania w zespole
 • znalezienie punktów przyłożenia dźwigni
 • dopasowanie stylu zarządzania managera a poziom świadomości pracowników
 • wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania u pracowników
 • znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i z nich korzystać
 • perspektywy jako narzędzie analityczne
 • matryce systemowe w pracy HR
 • facylitacja spotkań i praca z metaforą
 • narzędzia do planowania działań

Rozumienie szerokiego kontekstu organizacji, społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz systemowej konstrukcji świata, pozwala świadomie uczestniczyć i wspierać w budowaniu harmonijnych środowisk współdziałania, dlatego właśnie te tematy są głównym obszarem procesu uczenia się na trzecim poziomie (Core Level 3).

Rozumienie klimatu i kultury organizacyjnej daje możliwość budowania obszaru wpływu i rozumienia funkcjonowania człowieka w większych systemach (Delight Index™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 3 oraz

 • systemowy HR w organizacji
 • myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności
 • poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła©
 • klimat i kultura w systemie
 • wartości i motywacja w pracy organizacji
 • różnorodność kulturowa a spójność działań HR
 • zasady działania systemów a zaangażowanie pracowników
 • rola HR w różnych kulturach organizacji
  • dobór personelu
  • rozwój
  • ocena pracy
  • redukcje
 • harmonizacja systemu- globalny HR