I'M HR

InnerMastering (I’M) HR to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które mają już doświadczenie w HR i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o systemowe, holistyczne podejście do człowieka, zespołów, organizacji.

Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® (I'M) HR jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom.

InnerMastering (I’M) HR to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie (Core), swoich matryc HOPERS®, zasobów, przekonań i strategii rozpoczynają się wszystkie ścieżki Konstruktu, również ta.

Ważnym elementem tego doświadczenia jest także informacja zwrotna od innych (Competence Navigator™) oraz związana z tym certyfikacja narzędziowa. Do świadomości siebie dodajemy bazę kompetencyjno-narzędziową: technik, struktur oraz procesów HR.

Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 1 oraz

 • Systemowy HR, czyli kontekst ma znaczenie
 • Indywidualna praca HR wg modelu InnerMastering®
 • Narzędzia używane w indywidualnej pracy z człowiekiem.
 • Systemowe podejście do określania celów.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Praca z postawami EGO i ECO
 • Wartości i motywacja w pracy
 • Style myślenia a budowanie relacji
 • Talenty i budowanie ścieżki rozwoju.
 • Konflikty, wykluczenia, sytuacje trudne a rola HR
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Praca z obawą w relacjach służbowych.
 • Style przywództwa wg modelu Spectrum Światła©
 • Zachowania, Emocje, Wartości w pracy z Klientem wewnętrznym.
 • Sposoby zmiany stanu - wyczerpanie energii osobistej i sposoby radzenia sobie – Values Energy™.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe w HR.
 • Metafora w codziennej pracy HR.
 • Indywidualny styl pracy i budowania autorytetu.

Nasza świadomość siebie i umiejętność budowania relacji jest bazą do funkcjonowania w grupach, budowania zespołów, stwarzania bliskości w partnerstwie i rodzinach, dlatego właśnie od tego zaczyna się nauka na drugim stopniu (Core Level 2).

Szerokie spojrzenie na swoje relacje, powiązania i stojące za nimi przekonania, emocje i wartości budują solidną podstawę do rozumienia także świata Klienta wewnętrznego.

Uwspólnienie celów oraz ich synergiczne realizowanie jest ważnym elementem pracy z zespołami w biznesie, dlatego kurs wzbogacony jest o badanie i certyfikację w tym zakresie (Synergia™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 2 oraz

 • proces pracy z zespołami I realizacji projektów wg modelu InnerMastering®
 • myślenie systemowe w biznesie
 • wartości i motywacja w pracy zespołu
 • wsparcie HR dla zespołów rozproszonych
 • poziomy dojrzałości zespołowej wg modelu Spectrum Światła©
 • synergia celów i działania w zespole
 • znalezienie punktów przyłożenia dźwigni
 • dopasowanie stylu zarządzania managera a poziom świadomości pracowników
 • wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania u pracowników
 • znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i z nich korzystać
 • perspektywy jako narzędzie analityczne
 • matryce systemowe w pracy HR
 • facylitacja spotkań i praca z metaforą
 • narzędzia do planowania działań

Rozumienie szerokiego kontekstu organizacji, społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz systemowej konstrukcji świata, pozwala świadomie uczestniczyć i wspierać w budowaniu harmonijnych środowisk współdziałania, dlatego właśnie te tematy są głównym obszarem procesu uczenia się na trzecim poziomie (Core Level 3).

Rozumienie klimatu i kultury organizacyjnej daje możliwość budowania obszaru wpływu i rozumienia funkcjonowania człowieka w większych systemach (Delight Index™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 3 oraz

 • systemowy HR w organizacji
 • myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności
 • poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła©
 • klimat i kultura w systemie
 • wartości i motywacja w pracy organizacji
 • różnorodność kulturowa a spójność działań HR
 • zasady działania systemów a zaangażowanie pracowników
 • rola HR w różnych kulturach organizacji
  • dobór personelu
  • rozwój
  • ocena pracy
  • redukcje
 • harmonizacja systemu- globalny HR