Kluczowe informacje I'M

System rozwoju w InnerMastering® Instytut

 1. Bazowym elementem na każdej ścieżce rozwojowej i na każdym poziomie zaawansowania jest moduł CORE.
 2. Punktem startowym na każdej ścieżce jest zapoznanie się przez każdego uczestnika programu z indywidualną matrycą HOPERS®.
 3. Każda ścieżka jest realizowana w określonym porządku – kolejny poziom zaawansowania bazuje na poziomie poprzednim.
 4. Każdy poziom zawiera określone zagadnienia i ma precyzyjnie zdefiniowany punkt odniesienia:
  • INDIVIDUAL skupia się na jednostce i na pracy z jednostką. Przygotowuje do pracy 1 na 1
  • TEAM skupia się na relacji jednostka vs. praca z grupami i zespołami. Przygotowuje do pracy w i z grupą/ zespołem.
  • ORGANIZATION skupia się na działaniu systemów i relacji jednostki z systemem. Przygotowuje do przekształcania / harmonizowania dowolnego systemu.
 5. Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym. Większość zjazdów zaplanowana jest w trybie stacjonarnym i odbywają się w siedzibie InnerMastering Institute w Warszawie, przy ul. Krawieckiej 28
 6. Plan dnia szkoleniowego:

  • 9.00 - 13.00 Zajęcia warsztatowe z przerwą w trakcie
  • 13.00 - 14.00 Obiad
  • 14.00 – 15.00 Przerwa na relaks/leżenie/
  • 15.00 – 17.30 Zajęcia warsztatowe z przerwą w trakcie
  • 17.45 – 19.15 Praca w parach

  Praca w parach wzbogacana jest spotkaniami z mentorami.

 7. Czas trwania kursu CORE:

  • Level 1– 340 godzin lekcyjnych
   8 zjazdów w ciągu 6 miesięcy
  • Level 2 – 176 godzin lekcyjnych
  • Level 3 – 176 godzin lekcyjnych (w tym praca własna i sesje indywidualne)

  Kurs CORE może być realizowany jako oddzielna ścieżka rozwojowa.

 8. Czas trwania kursów COACH, MANAGER, TRAINER, HR, SUPERVISOR, CONSULTANT, MASTER (zawierają kurs CORE)

  • Level 1 – 587 godzin lekcyjnych
   12 zjazdów w ciągu 9 miesięcy
  • Level 2 – 352 godzin lekcyjnych
  • Level 3 – 352 godzin lekcyjnych
 9. Inwestycja
  • Kurs CORE – 23 400 PLN (+23% VAT) = (28 728 PLN)
  • Przed I zjazdem – 5 200 (+23% VAT) = (6 396 PLN)
  • Przed zjazdami II - VIII – 2 600 (+23% VAT) = (3 198 PLN)

  Istnieje możliwość negocjowania indywidualnego harmonogramu płatności.
  Termin płatności faktur– 21 dni

  • Pozostałe kursy – 35 000 PLN (+23% VAT) = (43 050 PLN)
  • Przed I zjazdem – 5 300 PLN (+ 23% VAT) = (6 519 PLN)
  • Przed zjazdami II - XII – 2 700 (+z3% VAT) = (3 321 PLN)
  Istnieje możliwość negocjowania indywidualnego harmonogramu płatności.
  Termin płatności faktur– 21 dni
  • W cenie kursu:
  • Diagnoza HOPERS®
  • Certyfikacja Advisio™ narzędzia przypisanego do danego kursu
  • Certyfikacja International Values Consultant
  • Certyfikacja International Coaching Certification (kurs I’M Coach)
  • MindSonar®
  • StrengthsFinder™ Gallup
  • Values Energy™
  • Przypisane do kursu narzędzia, certyfikacje i materiały
  • Superwizje, Konsultacje
  • Sesje indywidualne z trenerami
  • Obiady, pełny serwis kawowy
 10. Zniżki
  • 3 – 5 osób zgłoszonych z jednej firmy – 5%
  • 6 – 9 osób zgłoszonych z jednej firmy – 10 %
  • 10 i więcej osób zgłoszonych z jednej firmy – 15%
  • Dla par (jedno gospodarstwo domowe) – 15%
  Istnieje możliwość negocjowania indywidualnego harmonogramu płatności.
  Termin płatności faktur– 21 dni