O kursach I'M

System rozwoju w InnerMastering® Instytut

 1. Wszystkie kursy certyfikowane I’M (formuła pełna) składają się z dwóch etapów. Etap pierwszy to kurs CORE, drugi to kurs aplikacyjny (Coach, HR, Manager, itp.).
  Czas trwania kursów I’M w formule pełnej:
  • Level I - 39 dni (587 h)
  • Level II - 26 dni (352 h)
  • Level III - 26 dni (352 h)
 2. Certyfikowane programy specjalistyczne I’M realizowane są w określonym porządku – kolejny poziom zaawansowania bazuje na poziomie poprzednim.
 3. Każdy warsztat I’M realizowany w InnerMastering® Institute skupiony jest na dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy indywidualnego rozwoju uczestnika, ponieważ wstępem do pracy z innymi ludźmi jest świadomość systemowa, samoświadomość i wewnętrzne mistrzostwo w zarządzaniu sobą. Drugi dotyczy nabywania wymaganych na konkretnej ścieżce uprawnień i kompetencji, czyli wiedzy oraz umiejętności posługiwania się określonymi narzędziami.
 4. Każdy poziom zawiera określone zagadnienia i ma precyzyjnie zdefiniowany punkt odniesienia:
  • Level I - INDIVIDUAL skupia się na jednostce i przygotowuje do pracy z pojedynczą osobą.
  • Level II - TEAM skupia się na relacji jednostki z grupą lub zespołem i przygotowuje do pracy z grupą lub zespołem.
  • Level III - ORGANIZATION skupia się na działaniu systemów i relacji jednostki z systemem. Przygotowuje do harmonizowania dowolnego systemu.
 5. Kurs CORE może być również realizowany jako odrębny, zaawansowany kurs rozwojowy.
  Czas trwania kursu CORE:
  • Level I – 26 dni (352 h)
  • Level II – 13 dni (235 h)
  • Level III – 13 dni (235 h)
 6. W zależności od obranej ścieżki, poziomu i realizowanego programu, w cenie zawarte są dedykowane badania, matryce, mini warsztaty i międzynarodowe certyfikacje:
  • Matryca i raport HOPERS®
  • Badanie Values Energy™
  • Badanie StrengthsFinder™ Gallup
  • Badanie MindSonar®
  • Certyfikacja: InnerMastering® I’M Coach
  • Certyfikacja: InnerMastering® I’M HR
  • Certyfikacja: InnerMastering® I’M Trainer
  • Certyfikacja: InnerMastering® I’M Manager
  • Certyfikacja: InnerMastering® I’M Consultant
  • Certyfikacja: InnerMastering® I’M Supervisor
  • Certyfikacja: International Coaching Certification
  • Certyfikacja: International Values Consultant
  • Certyfikacja: Advisio Competence Navigator™
  • Certyfikacja: Advisio Dilight Index™
  • Certyfikacja: Advisio Task Navigator™
  • Certyfikacja: Advisio Cele Synergia™
  • Certyfikacja: Advisio Star Tracks™
  • Matryce narzędziowe i materiały
  • Narzędzie: Values Cards™ (wersja papierowa i elektroniczna)
  • Narzędzie: InnerMastering Cards™ (wersja papierowa i elektroniczna)
  • 8 ścieżek dźwiękowych do napędów
  • Superwizje, Konsultacje
  • Sesje indywidualne z trenerami
  • Warsztat pracy z ciałem
  • Warsztaty oddechowe
  • Tańce Khaita
  Szczegółowe informacje o zawartości kursów i przypisanych certyfikacjach zawarte są przy opisie każdego kursu.
 7. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie coachingu International Coaching Community i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Coacha ICC bez uczestnictwa w kursie CORE.
 8. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie HR i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu bez uczestnictwa w kursie CORE.
 9. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursach Advisio i uzyskanie międzynarodowych certyfikatów (Konsultant Advisio) upoważniających do używania narzędzi Advisio bez uczestniczenia w kursie CORE.
 10. Kursy w InnerMastering® Institute realizowane są w trybie hybrydowym.
  Większość zajęć odbywa się w siedzibie InnerMastering Institute:
  Warszawa, ul. Krawiecka 28

  Daty modułów prowadzonych na platformie ZOOM odróżnione są dopiskiem: on line.
  Jeśli aktualna sytuacja tego wymaga ilość zajęć on line może zostać zwiększona.
 11. Plan dnia szkoleniowego:
  • 9.00 - 13.00 Zajęcia warsztatowe z przerwą w trakcie
  • 13.00 - 14.00 Obiad
  • 14.00 - 15.00 Przerwa na relaks/leżenie/
  • 15.00 - 17.30 Zajęcia warsztatowe z przerwą w trakcie
  • 17.45 - 19.15 Praca w parach lub grupach projektowych
 12. Płatności i dodatkowe świadczenia:
  • Według standardowego harmonogramu, wpłat cząstkowych należy dokonywać na podstawie wystawionych przez InnerMastering® Institute przed rozpoczęciem kolejnych modułów kursu.
  • Opłata za kurs zawiera koszt obiadów i przerw kawowych.
  • Istnieje możliwość negocjowania indywidualnego harmonogramu płatności.
  • Istnieje możliwość jednorazowej płatności za kurs.
  • Termin płatności faktur - 21 dni
 13. Zniżki
  • 5 - 9 osób zgłoszonych z jednej firmy - 5 %
  • 10 i więcej osób zgłoszonych z jednej firmy - 10%
  • Dla par (jedno gospodarstwo domowe) - 10%
 14. Ceny kursów.
  • Kurs I’M / Formuła pełna - (CORE + ICC Coach), (CORE + HR), itd.
   • Przed I zjazdem: 5 900 (+23% VAT) = 7 257 PLN
   • Przed zjazdami II – XII: 2 800 (+23% VAT) = 3 444 PLN
   36 700 PLN (+23% VAT) = 45 141 PLN
  • Kurs CORE
   • Przed I zjazdem: 5 900 (+23% VAT) = 7 257 PLN
   • Przed zjazdami II – VIII: 2 700 (+23% VAT) = 3 321 PLN
   24 800 PLN (+23% VAT) = 30 504 PLN
  • Kurs CORE - Edycja 3 - Kwiecień 2022
   • Przed I zjazdem: 4 700 (+23% VAT) = 5 781 PLN
   • Przed zjazdami II – VIII: 2 400 (+23% VAT) = 2 952 PLN
   21 500 PLN (+23% VAT) = 26 445 PLN
  • Kurs ICC lub HR
   • Przed I zjazdem: 5 400 (+23% VAT) = 7 257 PLN
   • Przed zjazdami II – IV: 3 300 (+23% VAT) = 3 321 PLN
   15 300 PLN (+23% VAT) = 18 819 PLN
  • Kurs ICC - Edycja 1 - Kwiecień 2022
   • Przed I zjazdem: 4 900 (+23% VAT) = 6 027 PLN
   • Przed zjazdami II – IV: 2 700 (+23% VAT) = 3 321 PLN
   13 000 PLN (+23% VAT) = 15 990 PLN
 15. Za jakość dostarczanej usługi i pracę trenerów odpowiadają: Katarzyna i Piotr Pilipczuk Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia należy kierować do Dyrektora Szkoły, Dyrektora Zarządzającego, do Trenerów prowadzących zajęcia lub bezpośrednio do Katarzyny i Piotra Pilipczuk.