I'M Consultant

InnerMastering® (I’M) CONSULTANT to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które posiadają już doświadczenie jako eksperci w zakresie wprowadzania zmian, pionierzy inicjatyw firmowych, konsultacji do spraw przemian organizacyjnych, czy osoby wspierające procesy firmowe, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o systemowe, holistyczne podejście do pracy z ludźmi na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym.

Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® (I'M) CONSULTANT jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom współpracującymi z równie wymagającymi Klientami.

InnerMastering® (I’M) CONSULTANT to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie (Core), swoich matryc HOPERS®, zasobów, przekonań i strategii rozpoczynają się wszystkie ścieżki Konstruktu, również ta.

Ważnym elementem tego doświadczenia jest także informacja zwrotna od innych oraz uświadomienie sobie mocnych stron i stylów myślenia (Competence Navigator™, Mind Sonar™) oraz związane z tym certyfikacje narzędziowe. Do świadomości siebie dodajemy bazę kompetencyjno-narzędziową: technik, struktur oraz procesów doradczych.

Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 1 oraz

 • Obszary doradcze w pracy z organizacjami
 • Świadomość osobista i biznesowa Konsultanta
 • Systemowe podejście do roli Konsultanta i organizatora przemian
 • Indywidualna praca Konsultanta wg modelu InnerMastering®
 • System wartości w roli Konsultanta
 • Style doradcze wg modelu Spectrum Światła©
 • Konsultant transakcyjny i transformacyjny w sposobie myślenia
 • Ontologiczna pro aktywność i bezstronność wspierająca proces zrozumienia rzeczywistości
 • Narzędzia używane w procesie doradczym
 • Czynniki budowania zaangażowania i zaufania
 • Praca z postawami EGO i ECO w roli Konsultanta
 • Praca z dialogiem wewnętrznym Konsultanta
 • Wzorce językowe Konsultanta
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami
 • "Adaptive Challenge" – adaptacyjne i nieadaptacyjne nawyki w myśleniu i w działaniu
 • Praca z obawą w relacjach B2B i B2C
 • Talenty i budowanie ścieżki rozwoju jako Konsultant - odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron
 • Sposoby zmiany stanu - wyczerpanie energii osobistej i sposoby radzenia sobie – Values Energy™
 • Metafora w codziennej pracy Konsultanta
 • Budowania autorytetu w roli Konsultanta

Nasza świadomość siebie i umiejętność budowania relacji jest bazą do funkcjonowania w grupach, wspierania zespołów, stwarzania bliskości w biznesie, partnerstwie i rodzinach, dlatego właśnie od tego zaczyna się nauka na drugim stopniu (Core Level 2).

Szerokie spojrzenie na swoje relacje, powiązania i stojące za nimi przekonania, emocje i wartości budujące solidną podstawę do rozumienia także świata współzależności międzyludzkich i procesowych.

Uwspólnianie celów oraz ich synergiczne realizowanie jest ważnym elementem pracy z grupami interesów w organizacjach, dlatego kurs wzbogacony jest o badanie i certyfikacje w tym zakresie (Synergia™, Task Navigator™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 2 oraz

 • Proces pracy z grupami wg modelu InnerMastering®
 • Myślenie systemowe w procesie doradczo-konsultacyjnym
 • Praca z wartościami jako metoda angażowania reprezentantów różnych grup interesów
 • Zarządzanie energią rozmówców w procesie grupowym
 • Poziomy dojrzałości grupowej wg modelu Spectrum Światła©
 • Synergia celów i działania grupy lub zespołu
 • Predykaty i katalizatory zmian osobistych i grupowych
 • Znalezienie punktów przyłożenia dźwigni dla efektywności zbiorowej
 • Dopasowanie stylu pracy i doradztwa do poziomu świadomości odbiorców
 • Role zespołowe i skuteczność ich wykorzystywania w osiąganiu synergii
 • Kolejność uruchamiania, realizowana odpowiedzialności w środowisku pracy
 • Ofensywna odpowiedzialność – odpowiadanie za okoliczności, czy w obliczu okoliczności
 • Znaczenie perspektyw społeczno- poznawczych i temporalnych w procesie prowadzenia Konsultacji
 • Matryce systemowe w pracy z zespołami
 • Facylitacja spotkań i praca z metaforą
 • Narzędzia do planowania działań w różnych horyzontach czasowych

Rozumienie szerokiego kontekstu organizacji, społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz systemowej konstrukcji świata, pozwala świadomie Uczestniczyć i wspierać w budowaniu harmonijnych środowisk współdziałania, dlatego właśnie te tematy są głównym obszarem procesu uczenia się na trzecim poziomie (Core Level 3).

Rozumienie klimatu i kultury organizacyjnej daje możliwość budowania obszaru wpływu szkoleń i rozumienia funkcjonowania człowieka w większych systemach (Delight Index™, Star Tracks™). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 3 oraz

 • Systemowe podejście do harmonizacji procesów w organizacji
 • Myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności
 • Poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła© i ich wpływ na tworzenie projektów optymalizacji procesów organizacyjnych
 • Predykaty i katalizatory zmian systemowych i organizacyjnych
 • Różnorodność kulturowa w organizacji i jej wpływ na adaptacyjność zmian
 • Wartości organizacyjne a podejście do zarządzania organizacją
 • Zasady działania systemów a zaangażowanie pracowników, menedżerów i zarządu
 • Inicjowanie procesów zmiany kulturowej i organizacyjnej
 • Rola Konsultanta w różnych kulturach organizacji.
 • Decyzja o zmianie kultury organizacyjnej – i co potem?
 • Harmonizacja systemu - globalne podejście do consulting-u