I'M Coach

InnerMastering® (I’M) Coach to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które chcą wykonywać zawód coacha oraz dla managerów, którzy chcą wzbogacić swój styl zarządzania o narzędzia coachingowe. Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® (I'M) Coach jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom.

InnerMastering® (I’M) Coach to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie (wg programu Core): swoich matryc HOPERS®, zasobów, przekonań i strategii rozpoczynają się wszystkie ścieżki Konstruktu, również ta.

Ważnym elementem tego doświadczenia jest również informacja zwrotna od innych (Competence Navigator™). Do świadomości siebie dodajemy bazę kompetencyjno-narzędziową: technik, struktur oraz procesu coachingowego.

Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 1 oraz

 • Proces coachingu wg. modelu ICC
 • Proces coaching wg. modelu InnerMastering®
 • Narzędzia używane w coachingu.
 • Systemowe podejście do określania celów.
 • Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu.
 • Standardy etyczne ICC.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Systemowe podejście w coachingu i efekt dźwigni.
 • Rodzaje pytań używanych w coachingu
 • Zasady konstruowania zadań coachingowych.
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Praca z obawą w coachingu.
 • Zachowania, Emocje, Wartości w pracy z Klientem.
 • Specyficzne umiejętności coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.
 • Sposoby zmiany stanu klienta.
 • Wyczerpanie energii osobistej.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe.
 • Intuicja w relacji z klientem.
 • Archetypy i metafora, jako specyficzne narzędzia w coachingu.
 • Zasady "logistyczne" coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, itp.
 • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coaching

Nasza świadomość siebie i umiejętność budowania relacji jest bazą do funkcjonowania w grupach, budowania zespołów, stwarzania bliskości w partnerstwie i rodzinach, dlatego właśnie od tego zaczyna się nauka na drugim stopniu (Core Level 2).

Szerokie spojrzenie na swoje relacje, powiązania i stojące za nimi przekonania, emocje i wartości budują solidną podstawę do rozumienia także świata Klienta.

Uwspólnienie celów oraz ich synergiczne realizowanie jest ważnym elementem pracy coachingowej z zespołami w biznesie, dlatego kurs wzbogacony jest o badanie i certyfikację w tym zakresie (Synergia). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 2 oraz

 • proces coachingu biznesowego wg modelu ICC
 • proces coaching biznesowego wg. modelu InnerMastering®
 • myślenie systemowe w biznesie
 • coachingowi styl zarządzania
 • poufność i etyka w coachingu biznesowym
 • wartości i motywacja w pracy zespołu
 • cztery kwadranty biznesu i jak wykorzystać je w coachingu
 • koło coachingu biznesowego
 • poziomy dojrzałości zespołowej wg modelu Spectrum Światła©
 • synergia celów i działania w zespole
 • znalezienie punktów przyłożenia dźwigni
 • wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania
 • zaawansowane umiejętności w zakresie tworzenia pytań
 • pięć głównych problemów coachingu biznesowego i jak je przezwyciężyć
 • znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i z nich korzystać
 • perspektywy jako narzędzie analityczne
 • matryce systemowe w coachingu biznesowym
 • tworzenie solidnego planu rozwoju osobistego
 • narzędzia do planowania działań
 • model przejściowy rozwoju kariery zawodowej
 • pomiar wyników coachingu

Rozumienie szerokiego kontekstu organizacji, społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz systemowej konstrukcji świata, pozwala świadomie uczestniczyć i wspierać w budowaniu harmonijnych środowisk współdziałania, dlatego właśnie te tematy są głównym obszarem procesu uczenia się na trzecim poziomie (Core Level 3).

Rozumienie klimatu i kultury organizacyjnej daje możliwość budowania obszaru wpływu i rozumienia funkcjonowania człowieka w większych systemach (Delight Index). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 3 oraz

 • proces coachingu organizacyjnego wg modelu ICC
 • proces coaching organizacyjnego wg. modelu InnerMastering®
 • myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności
 • executive coaching, corporate coaching
 • klimat i kultura w systemie
 • wartości i motywacja w pracy organizacji
 • poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła©
 • systemowe zasady działania systemów
 • zaawansowane umiejętności diagnozy systemowej w coachingu
 • coaching w różnych kulturach organizacji
 • matryce systemowe w coachingu organizacyjnym
 • harmonizacja systemu