I'M Coach

InnerMastering (I’M) Coach to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które chcą wykonywać zawód coacha oraz dla managerów, którzy chcą wzbogacić swój styl zarządzania o narzędzia coachingowe. Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® (I'M) Coach jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom.

InnerMastering (I’M) Coach to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie (wg programu Core): swoich matryc HOPERS®, zasobów, przekonań i strategii rozpoczynają się wszystkie ścieżki Konstruktu, również ta.

Ważnym elementem tego doświadczenia jest również informacja zwrotna od innych (Competence Navigator™). Do świadomości siebie dodajemy bazę kompetencyjno-narzędziową: technik, struktur oraz procesu coachingowego.

Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 1 oraz

 • Proces coachingu wg. modelu ICC
 • Proces coaching wg. modelu InnerMastering®
 • Narzędzia używane w coachingu.
 • Systemowe podejście do określania celów.
 • Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu.
 • Standardy etyczne ICC.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Systemowe podejście w coachingu i efekt dźwigni.
 • Rodzaje pytań używanych w coachingu
 • Zasady konstruowania zadań coachingowych.
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Praca z obawą w coachingu.
 • Zachowania, Emocje, Wartości w pracy z Klientem.
 • Specyficzne umiejętności coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.
 • Sposoby zmiany stanu klienta.
 • Wyczerpanie energii osobistej.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe.
 • Intuicja w relacji z klientem.
 • Archetypy i metafora, jako specyficzne narzędzia w coachingu.
 • Zasady "logistyczne" coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, itp.
 • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coaching

Nasza świadomość siebie i umiejętność budowania relacji jest bazą do funkcjonowania w grupach, budowania zespołów, stwarzania bliskości w partnerstwie i rodzinach, dlatego właśnie od tego zaczyna się nauka na drugim stopniu (Core Level 2).

Szerokie spojrzenie na swoje relacje, powiązania i stojące za nimi przekonania, emocje i wartości budują solidną podstawę do rozumienia także świata Klienta.

Uwspólnienie celów oraz ich synergiczne realizowanie jest ważnym elementem pracy coachingowej z zespołami w biznesie, dlatego kurs wzbogacony jest o badanie i certyfikację w tym zakresie (Synergia). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 2 oraz

 • proces coachingu biznesowego wg modelu ICC
 • proces coaching biznesowego wg. modelu InnerMastering®
 • myślenie systemowe w biznesie
 • coachingowi styl zarządzania
 • poufność i etyka w coachingu biznesowym
 • wartości i motywacja w pracy zespołu
 • cztery kwadranty biznesu i jak wykorzystać je w coachingu
 • koło coachingu biznesowego
 • poziomy dojrzałości zespołowej wg modelu Spectrum Światła©
 • synergia celów i działania w zespole
 • znalezienie punktów przyłożenia dźwigni
 • wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania
 • zaawansowane umiejętności w zakresie tworzenia pytań
 • pięć głównych problemów coachingu biznesowego i jak je przezwyciężyć
 • znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i z nich korzystać
 • perspektywy jako narzędzie analityczne
 • matryce systemowe w coachingu biznesowym
 • tworzenie solidnego planu rozwoju osobistego
 • narzędzia do planowania działań
 • model przejściowy rozwoju kariery zawodowej
 • pomiar wyników coachingu

Rozumienie szerokiego kontekstu organizacji, społeczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz systemowej konstrukcji świata, pozwala świadomie uczestniczyć i wspierać w budowaniu harmonijnych środowisk współdziałania, dlatego właśnie te tematy są głównym obszarem procesu uczenia się na trzecim poziomie (Core Level 3).

Rozumienie klimatu i kultury organizacyjnej daje możliwość budowania obszaru wpływu i rozumienia funkcjonowania człowieka w większych systemach (Delight Index). Kurs kończy się czterema międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

CORE LEVEL 3 oraz

 • proces coachingu organizacyjnego wg modelu ICC
 • proces coaching organizacyjnego wg. modelu InnerMastering®
 • myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności
 • executive coaching, corporate coaching
 • klimat i kultura w systemie
 • wartości i motywacja w pracy organizacji
 • poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła©
 • systemowe zasady działania systemów
 • zaawansowane umiejętności diagnozy systemowej w coachingu
 • coaching w różnych kulturach organizacji
 • matryce systemowe w coachingu organizacyjnym
 • harmonizacja systemu