Core

InnerMastering® Core to głęboka ścieżka rozwojowa prowadząca do wewnętrznego mistrzostwa w osiąganiu dobrostanu i harmonii. To droga dla wszystkich osób, które chcą zrozumieć siebie, swoją konstrukcję, swoje trudności i możliwości. Procesowy i systemowy układ oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje, że trening InnerMastering® Core jest bardzo wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym, zaawansowanym i nowatorskim produktem dedykowanym bardzo wymagającym osobom. Trening ten jest stałym elementem wszystkich ścieżek Konstruktu, może także stanowić odrębną ścieżkę rozwoju.

Kurs CORE zbudowany jest na bazie dwóch autorskich metodologii systemowych:

 • InnerMastering® - Katarzyna i Piotr Pilipczuk
  Założyciele InnerMastering® Institute.
 • HOPERS® - Sylwia Arletta Przygoda
  Partner Merytoryczny InnerMastering® Institute.

Punktem startowym kursu CORE jest wygenerowanie indywidualnej matrycy HOPERS® dla każdego uczestnika. Dzięki temu program kursu zawiera bardzo szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń rozwojowych. Każdy uczestnik nie tylko zapoznaje się krok po kroku z kolejnymi zagadnieniami zawartymi w jego matrycy, ale przede wszystkim poprzez praktykowanie uczy się zarządzania sobą, swoją energią, a dzięki temu utrzymywania się w zasobnej strefie MOCY (powyżej 200 logów w systemie Mapy Świadomości Davida R. Hawkinsa)

InnerMastering® Core to trzy następujące po sobie poziomy zaawansowania.

Najważniejszym elementem na każdej ścieżce rozwoju jesteśmy my sami, dlatego to właśnie od poznania siebie rozpoczyna się nasza wspólna podróż. Na bazie indywidualnych matryc HOPERS® uczestnicy uczą się rozpoznawać swoje zasoby, przekonania i strategie na wszystkich ośmiu poziomach systemowych. Wspólna praca polega na uzyskaniu koherencji pomiędzy ciałem-sercem-intelektem-duchowością. To droga do rozwoju świadomości i poczucia sensu w połączeniu z technikami pracy z wartościami.

Program ramowy

 • Harmonizacja systemu wewnętrznego wg Modelu HOPERS®
 • Model InnerMastering® i indywidualna ścieżka rozwoju.
 • Indywidualne programy i strategie.
 • Zaawansowana lingwistyka.
 • Indywidualny system wartości i emocji.
 • Komunikacja z ciałem i energią poprzez techniki oddechowe w metodzie RESPIRA – odkrywanie flow swojego oddechu.
 • Zachowania i emocje - światło i cień; siła i moc.
 • Bilans kompetencji, czyli o odwadze i pewności siebie
 • Przekonania i strategie w życiu, czyli o tolerancji.
 • Kim jestem i kim chcę być, czyli tożsamość codzienna.
 • Uczciwość względem siebie i odkrywanie stanów ego.
 • Perspektywa czterech mózgów w praktyce.
 • Przygoda z ciałem.
 • Bezpieczne emocje - praktyka uważności.
 • Harmonizowanie ciała, energii i umysłu na poziomie indywidualnym poprzez praktykę Radosnych Tańców Khaita.
 • Budowanie odważnych relacji, partnerstwo w działaniu a indywidualne zakazy, nakazy i programy.
 • Budujący dialog w oparciu o wartości.
 • Sukces i efektywność w działaniu – indywidualny plan działania.
 • Harmonia jako wynik.

Poznanie siebie pozwala budować głębokie i prawdziwe relacje zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Na tym etapie Uczestnicy uczą się rozpoznawać swoje strategie w relacjach z innymi. Wspólna praca polega na odkrywaniu systemowych powiązań, ich klimatu oraz wzajemnych odniesień. To droga do uwspólnienia wartości uzdrowienia relacji oraz odnalezienia i nazwania swojego miejsca w systemie/ systemach. Kurs kończy się dwoma międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

 • Harmonizacja systemu na wszystkich poziomach systemowych w modelu Spectrum Światła©.
 • Środowisko a różnorodność systemów.
 • Zespołowe programy i strategie w relacjach
 • Zespołowe systemy wartości i emocji.
 • Harmonizowanie ciała, energii i umysłu na poziomie relacyjnym poprzez praktykę Radosnych Tańców Khaita.
 • Nawykowe zachowania, rakiety i sygnały rozpoznania.
 • Uczenie się od innych, czyli spotkanie z nauczycielem
 • lub przyjacielem.
 • Budowanie odważnych relacji, partnerstwo w działaniu.
 • Porozmawiajmy o wartościach.
 • Komunikacja z ciałem i energią poprzez techniki oddechowe w metodzie RESPIRA – odkrywanie wpływu jakości naszego oddechu na relacje z innymi.
 • Pole energetyczne człowieka i jego wpływ na innych w oparciu o prawa fizyki.
 • Współdziałanie a strategie samostanowienia.
 • Harmonia zespołowa jako wynik.

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z ważniejszych elementów szczęśliwego i spełnionego życia. Na tym etapie Uczestnicy poznają swoje strategie w szerokim kontekście relacji społecznych. Wspólna praca polega na odkrywaniu systemowych praw, uczeniu się rozumienia reguł systemowych funkcjonowania państw, organizacji, świata oraz odnajdowania swojego miejsca w tym układzie. Kurs kończy się dwoma międzynarodowymi certyfikacjami.

Program ramowy

 • Harmonizacja świata na wszystkich poziomach systemowych w modelu Spectrum Światła© - utopia czy konieczność?
 • Holizm świata a codzienność.
 • Programy i strategie w zrównoważonym rozwoju życia.
 • Nowe wartości dla świata i sposób ich realizacji.
 • Harmonia ciała i zdrowie.
 • Harmonizowanie ciała, energii i umysłu na poziomie systemowym poprzez praktykę Radosnych Tańców Khaita.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, czyli o budowaniu harmonii świata.
 • Mistrzostwo we wspólnocie, czyli współdziałanie w budowaniu harmonii świata.
 • Poprawianie jakości życia (dobrostanu) poprzez techniki oddechowe w metodzie RESPIRA – świadomość oddechu jako naturalna kompetencja.
 • Harmonia świata jako wynik.