Moduły kawantowe

Moduły kwantowe pozwalają aktywować energetykę komórkową żywych układów, aktywować naturalne mechanizmy samoleczenia i adaptacji, zwiększać odporność na wiele chorób oraz są potężną ochronę przed skutkami zanieczyszczenia środowiska.

Kwantowe moduły holograficzne to wielowymiarowe inteligentne struktury holograficzne, które bezpośrednio oddziałują z bioenergetycznym polem informacyjnym człowieka, jego matrycą holograficzną na wszystkich poziomach, co nie ogranicza ich funkcjonalności.